Adviespunt

Hoe veilig het ook is op school, soms is er een conflict. Hoe pak je een conflict aan en hoe los je het op in de klas of op school? Daar zijn verschillende manier voor en daarom nemen we je in dit artikel mee in de principes van  mediation, leerlingbemiddeling en herstelrecht.

Mediation

Bij mediationEen conflictoplossende activiteit. spreken de betrokken partijen met elkaar onder leiding van een ‘procesbegeleider’. Deze persoon is onafhankelijk en onpartijdig.

Je kunt mediation inzetten als bijvoorbeeld de communicatie met ouders stokt. Als ouders zich niet begrepen of gehoord voelen, kunnen zij juridische stappen ondernemen. Daar is vaak niemand bij gebaat. Als dus de communicatie spaak loopt, bied dan mediation aan als oplossing. Meer informatie over de inzet van mediation op school vind je op de website Centrum Onderwijs Mediation. Als je meer wilt lezen over mediators en bemiddelaar(s), kan je terecht op de website van het MfN Register.

 

Leerlingbemiddeling

Leerlingen kunnen ook onderling aan een vorm van mediation doen. Het doel is dat leerlingen leren dat ruzies niet ontwrichtend of bedreigend hoeven te zijn.

Leerlingmediators zijn niet over één nacht ijs een goede bemiddelaar, begeleiding en scholing zijn hierin belangrijk. Zorg daarbij dan ook dat leerlingbemiddeling is ingebed in de zorgstructuur van de school. Zo leren de leerlingen specifieke vaardigheden om conflicten tussen medeleerlingen op te lossen. Op verschillende scholen in Nederland is ervaring opgedaan met leerlingbemiddeling bij conflicten. We schreven hier een artikel over: Waarom werken met leerlingbemiddeling?Meer lezen over leerlingbemiddeling.

 

Herstelrecht

Herstelrecht is een pedagogisch model. Het is gericht op het neerzetten en onderhouden van een positief (school)klimaat en het herstellen van schade na conflicten. De kern van herstelrecht is kinderen en jongvolwassenen een grote rol in het oplossen van conflicten te laten spelen. Daarbij zoeken zij zelf, met alle betrokken partijen, naar een oplossing om de situatie te herstellen Een leerling die schade veroorzaakt, wordt dan niet met een sanctie uit de groep gezet, maar krijgt de mogelijkheid te herstellen en onderdeel te blijven van de groep. Vragen die daarbij helpend zijn:Op herstelrechtinhetonderewijs.nl vind je meer informatie.

 • Wat gebeurde er precies?
 • Wat dacht je op dat moment?
 • Wat vind je er nu van?
 • Wie is er benadeeld?
 • Wat is nodig om dat te herstellen?

 

Tips

Hieronder vind je links naar organisaties die je kunnen informeren over herstelrecht in het onderwijs:

 • ECHO
  Het Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO) heeft ruime expertise op het gebied van leerlingbegeleiding, communicatie en conflicthantering. ECHO beschikt over ervaren gecertificeerde trainers, met name op het gebied van herstelgericht werken.
 • Rigardus
  Jan Ruigrok geeft trainingen en advies aan begeleiders, mentoren en lerarenteams. Ruigrok heeft materiaal ontwikkeld op het gebied van het omgaan met conflicten en agressie. Kernwoorden hierbij zijn herstelrecht en non-contracten.
 • Jongerenrechtbank
  Stichting Jongerenrechtbanken leidt leerlingen van een school op om zelf licht strafbare feiten en conflicten binnen en rondom school op een herstelgerichte/duurzame manier op te lossen. Het is een project van, voor en door jongeren zelf.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.