Let op: Wij zijn dinsdagmiddag 28 juni vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. Woensdag 28 september om 9.00 uur is de helpdesk weer bereikbaar. In geval van een calamiteit kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Hoe veilig het ook is op school, soms is er een conflict. Er zijn verschillende manieren om conflicten aan te pakken en op te lossen. In dit artikel lees je het een en ander over mediation, leerlingbemiddeling en herstelrecht.

Mediation

Bij mediation spreken de betrokken partijen met elkaar onder leiding van een ‘procesbegeleider’. Deze persoon is onafhankelijk en onpartijdig.

Je kunt mediation inzetten als bijvoorbeeld de communicatie met ouders stokt. Als ouders zich niet begrepen of gehoord voelen, kunnen zij juridische stappen ondernemen. Daar is vaak niemand bij gebaat. Dus als de communicatie spaak loopt, bied dan mediation aan als oplossing. Meer informatie vind je op de website Centrum Onderwijs Mediation. Meer informatie over mediators en bemiddelaar(s) lees je op de website van het MfN Register.

Leerlingbemiddeling

Leerlingen kunnen ook onderling aan een vorm van mediation doen. Vaak blijkt dan dat ruzies en dergelijke niet ontwrichtend of bedreigend hoeven te zijn. Het is wel belangrijk om leerlingmediators hierin te scholen en begeleiden. Zorg dat dit is ingebed in de zorgstructuur van de school. Zo leren zij specifieke vaardigheden om conflicten tussen medeleerlingen op te lossen. Op verschillende scholen in Nederland is ervaring opgedaan met leerlingbemiddeling bij conflicten. Lees meer hierover in ons artikel Peers: leerlingen betrekken, betrokken leerlingen.

Herstelrecht

Herstelrecht is een pedagogisch model. Het is gericht op het neerzetten en onderhouden van een positief (school)klimaat en het herstellen van schade na conflicten. De kern van herstelrecht is kinderen en jongvolwassenen een grote rol in het oplossen van conflicten te laten spelen. Daarbij zoeken zij zelf naar een oplossing. Hieronder vind je links naar organisaties die je kunnen informeren over herstelrecht in het onderwijs.

 • ECHO
  Het Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO) heeft ruime expertise op het gebied van leerlingbegeleiding, communicatie en conflicthantering. ECHO beschikt over ervaren gecertificeerde trainers, met name op het gebied van herstelgericht werken.
 • De Eigen Kracht Centrale
  De Eigen Kracht Centrale verzorgt trainingen voor onder andere eigen kracht- en echt recht-coördinatoren.
 • Rigardus
  Jan Ruigrok geeft trainingen en advies aan begeleiders, mentoren en lerarenteams. Ruigrok heeft materiaal ontwikkeld op het gebied van het omgaan met conflicten en agressie. Kernwoorden hierbij zijn herstelrecht en non-contracten.
 • Posicom
  Posicom kan ondersteuning bieden bij het aanpakken van pesten door gebruik te maken van herstelrecht.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school