Let op: Vanwege de zomervakantie is het Adviespunt gesloten op vanaf 19 juli 16.00 uur tot en met 18 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus om 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.
In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

Leerlingen (vanaf 12 jaar), hun ouders en schoolmedewerkers hebben het recht om te klagen over maatregelen, nalatigheid en gedrag van school. Dit is sinds 1998 geregeld in de Wet op het primair onderwijs en op het voortgezet onderwijs. Het doel van het klachtrecht is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Scholen hebben met de verplichting om: 

  • een klachtenregeling te hebben;
  • te beschikken over een klachtencommissie waar leerlingen, ouders en schoolmedewerkers met hun klachten terecht kunnen;
  • in de schoolgids te melden waar leerlingen, ouders en schoolmedewerkers terecht kunnen met hun klacht.

Paragraaf Klachtrecht voor in de schoolgids

Wij stelden een voorbeeldparagraaf opdie je kunt gebruiken en opnemen in de schoolgids. Het is een Word-document, zodat je de tekst naar eigen inzicht kunt aanpassen.

Download voorbeeldparagraaf Klachtrecht

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.