Thema's

 • Polarisatie – een groeiend wij/zij-denken

  In de samenleving lijkt het wij/zij-denken toe te nemen. Studenten nemen dat mee de school en de klas in. Het is niet eenvoudig om op die momenten de juiste positie, toon en ingang te kiezen. Kijkt u de andere kant op of gaat u in gesprek?

  Lees meer
 • Agressie en geweld

  Agressie en geweld maken onderdeel uit van de samenleving en kunnen dus ook de mbo-instelling binnenkomen. Op deze pagina vindt u handvatten en basisregels om agressie te voorkomen en indien nodig effectief op te treden.

  Lees meer
 • Radicalisering

  De heftige gevolgen van radicalisering op de Nederlandse samenleving hebben ook hun invloed in het onderwijs. Op deze pagina meer over hoe als onderwijsinstelling te reageren op polarisatie en signalen van radicalisering.

  Lees meer
 • Sociale media

  Sociale media bieden mogelijkheden in de onderwijspraktijk, maar er schuilen ook risico’s in. Op deze pagina wordt ingegaan op hoe door de onderwijsinstelling gereageerd kan worden op misbruik van sociale media.

  Lees meer
 • Pesten

  Pesten is niet altijd makkelijk te herkennen. Dat zit hem onder andere in het feit dat signalen niet altijd eenduidig zijn. Op deze themapagina vindt u achtergrondinformatie en advies over het tegengaan van pesten.

  Lees meer
 • Discriminatie

  Binnen hun opleiding of bij het zoeken naar een BPV-plaats kunnen studenten te maken krijgen met (vermoedens van) discriminatie. Lees op deze pagina welke rol dan is weggelegd voor de onderwijsinstelling en hoe te reageren op signalen van discriminatie.

  Lees meer
 • Seksuele integriteit in het mbo

  Op school en op stageplekken ontmoeten studenten leeftijdsgenoten en leggen ze nieuwe contacten. Het onderwijs is daardoor onderdeel van het leren ‘omgaan met elkaar’ en van de zoektocht naar de eigen seksuele identiteit en -voorkeur.

  Lees meer
Naar overzicht thema's

Visie, Beleid en Praktijk

 • Sociale veiligheid en de wet

  Sociale veiligheid vraagt voortdurende aandacht en ook voor het mbo zijn er specifieke wettelijke verplichtingen op dit gebied. Op deze pagina leest u waarom deze aandacht zo belangrijk is en over welke verplichtingen het gaat.

  Lees meer
 • Sociale veiligheid aanpakken

  Het vormgeven van sociale veiligheid stelt eisen aan de organisatie. Op deze pagina komen de meest fundamentele aandachtspunten aan de orde en de taken en functionarissen die hieraan verbonden zijn.

  Lees meer
 • De relatie docent-student

  Sociale veiligheid gaat vooral over de interactie tussen studenten, ouders en onderwijspersoneel. Op deze pagina meer over het optimaliseren van die interactie en het werken aan een goede sfeer met respect en vertrouwen als sleutelbegrippen.

  Lees meer
 • Ongewenst gedrag

  Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en hoe is het te voorkomen? Hoe kan gewenst gedrag benadrukt worden en wat is het effect daarvan? Op deze pagina achtergronden en tips voor de uitvoeringspraktijk.

  Lees meer
 • Incidenten, crises en calamiteiten

  Soms gebeuren er heftige dingen binnen de school die niet alledaags zijn, maar die wel om een deskundige reactie vragen. Op deze pagina meer over hoe te reageren op die momenten en hoe de instelling zich kan voorbereiden.

  Lees meer
 • Samenwerking met partners

  Als het over sociale veiligheid gaat komt het onderwijs soms aan de grenzen van de interne begeleiding. Samenwerking met partners buiten de school kan dan een oplossing zijn. Op deze pagina meer over het waarom, wanneer en hoe van samenwerking.

  Lees meer
 • Ontwikkelen en borgen

  Om ervoor te zorgen dat optimale sociale veiligheid vanzelfsprekend deel uitmaakt van ieders gedrag, is permanente en structurele aandacht voor het onderwerp nodig. Op deze pagina leest u meer over hoe de instelling dat bewerkstelligt.

  Lees meer
Overzicht Visie, Beleid en Praktijk