Adviespunt

Door de coronamaatregelen en het thuisonderwijs hoeft de monitoring sociale veiligheid dit jaar niet te worden afgenomen. De resultaten hiervan zijn vanwege de veranderde situatie niet betrouwbaar, aldus de Onderwijsinspectie. Daarom zal de Inspectie dit jaar niet handhaven op de afname van de monitoring. Desondanks is het belangrijk om aandacht te houden voor sociale veiligheid. Een veilige omgeving is immers een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen.

Continuïteit in welbevinden en veiligheid

Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben tijdens het leren op afstand nieuwe vormen van contact met elkaar ontwikkeld. Sociale veiligheid speelt hierin op een andere manier een rol. Zo heeft een leraar minder zicht op onderlinge contacten en de sfeer in een groep. Door in kaart te brengen hoe fijn en hoe veilig leerlingen zich voelen, kan gekeken worden of en zo ja welke van de aanpassingen van de afgelopen tijd voortgezet moeten worden, bijvoorbeeld na de zomervakantie.

Aandacht hebben voor en willen weten hoe’ bevordert niet alleen het welbevinden van de leerling, maar ook de sfeer in een groep en levert dus ook de leerkracht zelf iets op voor de uitoefening van zijn/haar beroep. (helpdeskmedewerker School & Veiligheid)

Zicht op sociale veiligheid

Om zicht te krijgen op de sociale veiligheid in de periode van thuisonderwijs, vind je hier een stappenplan.

Stap 1: Inventariseer

Inventariseer waar open eindjes ontstaan zijn in het thuisonderwijs. Deze kunnen extra aandacht vragen bij de overgang naar lessen op school. Zo weet je ook waar je rekening mee moet houden als de school online les blijft geven. In de meeste gevallen kan dit door het inventarisatieformulier te gebruiken om de afgelopen periode te beoordelen.

Download het inventarisatieformulier en vul de vragen in aan de hand van de situatie bij u op school. Formuleer waar nodig actiepunten.

Stap 2: Inzicht

Zodra een situatie aan het licht komt waarbij de sociale veiligheid onder druk staat, laat de betrokkenen dan de bijgevoegde vragenlijst invullen. Deze brengt de beleving van leerlingen, ouders en medewerkers in kaart. Deze pdf-bestanden kun je afdrukken en op school laten invullen of opsturen. Ook kun je de vragen overnemen in een online enquêtetool, meenemen in telefonisch contact, of stellen tijdens een startgesprek.

Stap 3: Interventie

Breng in kaart waar u op korte termijn aandacht aan gaat besteden, aan de hand van de ervaringen van leerlingen, ouders en personeel en op basis van het inventarisatieformulier.

De resultaten van de vragenlijsten (van stap 2) kunnen, in combinatie met stap 1 en 3, aantonen waar de aandacht nu naar uit moet gaan om een sociaal veilig leerklimaat te bevorderen in een veranderende leeromgeving.

Voor uitgebreide ondersteuning van en tips bij jouw schoolveiligheidsbeleid, gebruik je het Digitaal Veiligheidsplan.

Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.