Wijs op schoolreis

Voor hulp, advies en ondersteuning kunt u direct onze helpdesk bellen.
Deze is elke schooldag van 9.00-16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 030 – 285 66 16.
In geval van nood is het calamiteitenteam te bereiken: www.calamiteitenteam.nl.