Adviespunt

Toolkit ‘Gezonde relaties & seksualiteit’ voor lerarenopleiders

Thema: Omgaan met seksualiteit, Pedagogisch klimaat, Samen met ouders, Gender- en seksuele diversiteit, Seksuele grensoverschrijding

In een sociaal veilige school is structureel oog voor relaties & seksualiteit. In het beleid van de school, maar ook in de dagelijkse lespraktijk. School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelden een Toolkit waarmee studenten op pabo en lerarenopleiding al kennis en ervaring met dit thema kunnen opdoen. Zodat zij straks goed voorbereid de klas in stappen.

Elke toolkit bestaat uit acht e-learnings voor studenten. Daarnaast is er een docentenhandleiding met onder meer een lesopbouw voor klassikale verdieping en opdrachten die studenten in de praktijk kunnen uitvoeren. De toolkits zijn zo ontworpen dat ze bij verschillende vakken op de opleiding en tijdens meerdere opleidingsjaren ingezet kunnen worden.

Aan bod komen de volgende thema’s:

  • Lesgeven over relaties & seksualiteit;
  • Seksuele integriteit en een veilige sfeer;
  • Omgaan met verschillen;
  • Seksuele ontwikkeling;
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • Vakinhoudelijke kennis;
  • Contact met ouders;
  • Schoolbreed werken aan relaties & seksualiteit.

Elke module duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Er zijn aparte toolkits voor pabo’s en lerarenopleidingen.

Gezonde relaties & seksualiteit in pabo en lerarenopleiding – School en veiligheid

Uitverkocht

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.