Adviespunt

Waar begin je?

Thema: Omgaan met seksualiteit, Seksuele diversiteit

Wanneer komt de aandacht voor seksuele diversiteit op een school goed van de grond? De Onderwijsalliantie sprak hierover met groepjes leerlingen en leraren. Het boekje Waar begin je? neemt de lezer mee in deze gesprekken. De zoektocht eindigt bij zes punten die positief blijken te werken voor een veilig klimaat in po, vo en mbo.

Download het boekje hieronder.

Download de PDF

Uitverkocht

Het boekje ‘Waar begin je?’ is een zoektocht langs leerlingen, leraren en schoolleiders. Wat ervaren ze, wat doen ze, wat zouden ze willen als het gaat over de zorg voor seksuele diversiteit op school? De gesprekken die de Onderwijsalliantie bijwoonde geven mooie inkijkjes in de praktijk. De letterlijke quotes in het boekje halen de mensen waar het om gaat dichterbij. Dat geeft begrip en is verhelderend.

Zes factoren die werken

Het boekje geeft ook duiding aan de gesprekken: hoe kun je deze opmerkingen zien in een breder geheel? De zoektocht leidt uiteindelijk tot de ontdekking van zes ‘bevorderende factoren’. In alle gesprekken bleken zes elementen naar voren te komen die stimulerend werkten om de aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek te geven. Aantrekkelijke illustraties geven iedere ‘bevorderende factor’ een herkenbaar gezicht.

Creëer een sociaal veilige sfeer op school