Adviespunt

Meer seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat kan een schoolbestuurder doen?

november 2022

De nieuwe leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ geeft schoolbestuurders een overzicht van maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen én om zorgvuldig te handelen bij (mogelijke) incidenten.

Lees het artikel

Sociale veiligheid hoog op agenda minister

november 2022

Minister Wiersma (OCW) stuurde op vrijdag 18 november de brief ‘Vrij en veilig onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Hierin benadrukt hij het belang van aandacht voor sociale veiligheid in het onderwijs. School & Veiligheid onderschrijft de boodschap van de minister.

Lees het artikel

Paarse Vrijdag

november 2022

Op 9 december is het Paarse Vrijdag. Op deze dag – een initiatief van COC Nederland – kleuren veel scholen paars en vieren ze dat iedereen het recht heeft zichzelf te zijn. Op Paarse Vrijdag kun je als school laten zien: wij willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Voor leraren een geschikte dag om in de les aandacht te besteden aan gender- en seksuele diversiteit.

Lees het artikel

Helpdesk nu: Adviespunt School & Veiligheid

oktober 2022

Per 31 oktober heeft de helpdesk van Stichting School & Veiligheid een nieuwe naam: Adviespunt School & Veiligheid. Het werk van het Adviespunt blijft hetzelfde: onderwijsprofessionals met vragen over sociale veiligheid met raad en daad terzijde staan.

Lees het artikel

Corona in het onderwijs: uit het oog maar niet uit de harten

augustus 2022

Corona en de lockdowns hebben een enorme impact gehad op het onderwijs. Wat kun je als bestuurder, teamleider of onderwijsprofessional in het algemeen doen om de prettige sfeer te herstellen en vast te houden?

Lees het artikel

Creëer een sociaal veilige sfeer op school