Let op: de helpdesk is gesloten van 22 tot en met 28 februari 2021. In geval van een calamiteit, kun je altijd het calamiteitenteam bellen.

Helpdesk
Winkelwagen

Op dit moment verandert er veel op het gebied van burgerschap. Op deze pagina vertellen we je meer over de wetgeving en kerndoelen voor burgerschap. Onderaan de pagina vind je ook een handig naslagwerk waarin alles voor je op een rij staat.

Huidige wetgeving

De huidige burgerschapsopdracht schrijft basisscholen voor om bij te dragen aan actief burgerschap en sociale integratie. In artikel 8, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs is sinds 2006 voorgeschreven:

Het onderwijs

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Toch blijkt uit meerdere onderzoeken dat zowel het burgerschapsonderwijs als een aantal burgerschapscompetenties bij leerlingen in Nederland minder ontwikkeld zijn. Bovendien is de burgerschapsopdracht voor scholen onvoldoende duidelijk. Mede daarom stuurde Minister Slob onlangs het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt de wettelijke burgerschapsopdracht voor scholen minder vrijblijvend en wordt verduidelijkt wat precies wordt verwacht van scholen op dit vlak. Voorstel is om bovenstaande wetsartikel te vervangen door:

3. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:

a. het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens; en

b. het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving.

3a. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de waarden, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, en creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met deze waarden.

Downloaden

Als je alle informatie rondom de huidige wetgeving en het nieuwe wetsvoorstel overzichtelijk op een rij wilt hebben, download dan hier onze brochure (pdf), of vraag een gedrukt exemplaar aan via post@burgerschapopdebasisschool.nlLet op! In verband met de coronamaatregelen is ons kantoor gesloten. Wij verzenden daarom maximaal eens per week bestellingen.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school