Adviespunt

Burgerschapsonderwijs dat past bij jouw school: hoe pak je dat aan? Zodat het aansluit bij jullie waarden en visie en tevens doelgericht en samenhangend is. De PO-Raad en VO-raad hebben in samenwerking met Stichting School & Veiligheid, VERUS, VGS en VOS-ABB deze publicatie ontwikkeld om scholen te inspireren vanuit hun eigen levensbeschouwing burgerschaps- onderwijs vorm te geven.

De nieuwe burgerschapswet is in juni 2021 door de Eerste Kamer aangenomen; die wet moet po- en vo-scholen duidelijker maken waar burgerschaps- onderwijs over moet gaan door een gemeenschappelijke kern te beschrijven en door besturen te verplichten om te zorgen voor een schoolcultuur in overeen- stemming met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Op 23 juni 2021 heeft de online bijeenkomst ‘Burgerschap in beweging’ plaatsgevonden. Deze publicatie is daar een naslag van en geeft handvatten aan scholen die inspiratie zoeken om burgerschaps- onderwijs vanuit eigen levensbeschouwing vorm te geven. Inspiratie is te vinden in de voorbeelden van scholen en toelichting van een aantal experts. Een overzicht van het aanbod van de sector- en profiel- organisaties vindt u op de laatste pagina van deze brochure.

Download de publicatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.