Adviespunt

De gespreksleidraad ‘Samen voor een veilige school’ is bedoeld voor de veiligheidscoördinator (of een soortgelijke functionaris) in het po, vo of mbo en de wijkagent met een schooltaak. Doel is de samenwerking tussen hen te ondersteunen en te bevorderen.

Inhoud gespreksleidraad

De leidraad bevat een handig invulformulier dat zowel digitaal als met de pen kan worden ingevuld. Hierop kunnen partners hun afspraken makkelijk en gestructureerd bijhouden. In de gespreksleidraad wordt bovendien verwezen naar diverse bronnen en instrumenten waar goede voorbeelden van afspraken in staan.

Samenwerking school en politie

Een goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen en politie is belangrijk. De politie wil daar graag in investeren. Hoe de politie hier tegenaan kijkt, staat beschreven in de notitie Politie en Schoolveiligheid. Visie en ambitie (pdf). Daarin staat wat scholen van de politie kunnen verwachten. Het is vervolgens aan individuele scholen (po, vo en mbo) en politie om gezamenlijk deze landelijke kaders in te vullen. Het is belangrijk dat men hiervoor samen het gesprek aangaat en een goede samenwerking opbouwt.

Download Gespreksleidraad (pfd-bestand)

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.