Adviespunt

De handleiding ‘Je hebt makkelijk praten’ helpt leraren bij het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas. Het biedt theoretische en praktische informatie waardoor je makkelijker met je leerlingen kunt praten en (beter) leert omgaan met lastige situaties.

Gevoelige onderwerpen

Als leraar speel je een cruciale rol in het (school)leven van een leerling. Soms komen er maatschappelijk gevoelige onderwerpen aan bod. Dan is het aan jou om deze onderwerpen zó te bespreken, dat het betekenisvolle leermomenten vormen voor je leerlingen: Hoe leven wij met elkaar samen in deze diverse wereld?

Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het voeren van een gesprek over maatschappelijk gevoelige onderwerpen – zoals vrijheid van meningsuiting, vluchtelingenproblematiek, extremisme en seksuele diversiteit – kan ook voor dilemma’s zorgen. Het kan je onzeker maken. Wat zeg je wel en wat niet als leraar? Wanneer nodig je een leerling uit zijn mening te geven en wanneer begrens je die mening?

Hulpmiddel

De handleiding helpt je bij het voorbereiden van een gesprek over een gevoelig onderwerp met de leerlingen in de klas. Naast een theoretisch kader bevat de handleiding opdrachten waarmee je kunt oefenen in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • een hulpmiddel voor de voorbereiding en de evaluatie van het gesprek
  • verschillende typen gespreksaanpakken
  • diverse docent-rollen
  • aandachtspunten bij de uitvoering van het gesprek
  • tips voor het omgaan met ‘oververhitting’ in het gesprek
  • tips voor het stellen van open vragen in het gesprek

Oorspronkelijk hoort de handleiding bij de training ‘Je hebt makkelijk praten’ die Stichting School & Veiligheid in 2016 organiseerde in opdracht van het ministerie van OCW. Je kunt de handleiding ook zelfstandig gebruiken.

Download handreiking

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.