Helpdesk
Winkelwagen

De wet Huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan 50 werknemers een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Dit geldt ook voor schoolbesturen. In het voortgezet onderwijs geldt ook de Meldingsregeling vermoeden van misstanden.

Integriteit

De meldingsregeling moet scholen helpen op integere wijze te functioneren. Daarnaast is de regeling bedoeld om te bevorderen dat onderwijsprofessionals misstanden in de organisatie ook daadwerkelijk melden. Denk hierbij aan zaken waarbij het maatschappelijk belang en/of de veiligheid van personen in het geding is. Ook kan het gaan om strafbare feiten of schending van wet- en regelgeving. In de regeling staat onder andere:

  • wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand;
  • wat de procedure is bij het melden van een misstand;
  • bij welke functionaris(sen) je het vermoeden van een misstand moet melden;
  • de verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen.

Voorbeeldregelingen

Je kunt als schoolbestuur gebruik maken van verschillende voorbeeldregelingen:

Meer informatie

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school