Adviespunt

De Wet huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan 50 werknemers een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Deze wet geldt ook voor schoolbesturen en in het voortgezet onderwijs geldt ook de meldingsregeling vermoeden van misstanden.

 

 

Wat staat er in de wet?

De meldingsregeling moet scholen helpen op integere wijze te functioneren. Daarnaast is de regeling bedoeld om te bevorderen dat onderwijsprofessionalsLees meer op onderwijsinspectie.nl misstanden in de organisatie ook daadwerkelijk melden. Denk hierbij aan zaken waarbij het maatschappelijk belang en/of de veiligheid van personen in het gedrang komt. Ook kan het gaan om strafbare feiten of schending van wet- en regelgeving. In de regelingMeer informatie op huisvoorklokkenluiders.nl staat daarom het volgende:

  • wanneer er sprake is van een vermoeden van een misstand;
  • wat de procedure is bij het melden van een misstand;
  • bij welke functionaris(sen) je het vermoeden van een misstand moet melden;
  • de verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen.

Voorbeeldregelingen

Je kunt als schoolbestuur gebruik maken van verschillende voorbeeldregelingen. Door een nieuwe Europese richtlijn, die klokkenluiders beter moet beschermen, zijn de voorbeeld-klokkenluidersregelingen van de PO- en VO-raad in februari 2022 aangepast. Download een voorbeeld Klokkenluiders direct:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.