Adviespunt

Deze publicatie bespreekt de soms moeilijk te herkennen scheidslijn tussen wat nog functioneel pubergedrag is en wat risicovol gedrag is, wat mogelijk kan leiden tot radicalisering of polarisatie. De publicatie is een product van IVP, ARQ en KPC Groep met subsidie van het ministerie van OCW.

Wat is radicalisering?

In het eerste hoofdstuk staat de vraag centraal wat radicalisering precies is. Daarna wordt ingegaan op de rol van de school en komt aan bod waar onderwijsinstellingen terecht kunnen voor hulp wanneer zij worden geconfronteerd met (een vermoeden van) radicalisering.

Wegwijzer

De publicatie is geschreven door Ine Spee en Maartje Reitsma. Het is een praktische wegwijzer voor leraren en schoolbestuurders die te maken hebben met jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Ook interessant voor alle onderwijsprofessionals en beleidsmakers die te maken hebben met radicalisering of geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

‘Puberaal, lastig of radicaliserend’ is gratis te downloaden.

Publicatie ‘Puberaal, lastig of radicaliserend?’

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.