Adviespunt

Burgerschap vormgeven op de basisschool, dat doet elke school op eigen wijze en in overeenstemming met de schooleigen identiteit. We verzamelden voor jullie een aantal schoolvoorbeelden, waarbij we leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiders het woord geven. Want hoe gaat dat burgerschapsonderwijs nu eigenlijk op hun school?

Video’s

Schoolvoorbeeld – stichting Flores Onderwijs, Arnhem

Stichting Flores Onderwijs is bezig om burgerschapsonderwijs stichtingsbreed aan te pakken. Ze proberen dit aan te sluiten bij hun visie op leren en onderwijs, vanuit de drie doeldomeinen van Biesta. Daarnaast proberen ze ook rekening te houden met de nieuwe wet op burgerschap, waar ook de nieuwe eisen duidelijk in werden.

De leerkracht
De directeur
De bestuurder
Samengevat

 

Schoolvoorbeeld – Al Iman, Almere

Bij Al Iman dragen ze het geloof uit, het geloof in zichzelf, in de kinderen, in hun kunnen en in elkaar. Zoals hun logo een wereldbol is, zo willen zij kinderen afleveren aan de maatschappij die volwaardig wereldburger zijn, met behoud van hun eigen en hun Islamitische identiteit. Kernwaarden die hierbij gehanteerd worden zijn: veiligheid, saamhorigheid en geborgenheid.

De leerling
De ouder
De leerkracht
Samengevat

Schoolvoorbeeld – OBS de Groenehoek, Bergschenhoek

Om burgerschap meer op de kaart te zetten dan al gebeurde, maakte deze school gebruik van een van onze ambassadeurs burgerschap. Met behulp van de leerlingen is er een andere, meer passende naam voor burgerschapsonderwijs gekozen: ‘Wij en de wereld’.

De leerling
De ouder
De directeur
Samengevat

Schoolvoorbeeld – SBO De Piramide, Arnhem

Burgerschap binnen onze school is een groot goed. Om kinderen voor te bereiden op de maatschappij werkt deze school vanuit drie pijlers: een focus op basisvaardigheden, dit vergroot de kansen in de maatschappij, oefenruimtes om het geleerde te oefenen.

De leerling
De ouder
De leerkracht
Samengevat

Artikelen

  • Burgerschap aanpakken door leerlingparticipatie te vergroten: Het verhaal van de basisschool de Zonnewijzer in Roermond die werken met een Kinderwijkraad >>>
  • De groepsvergadering als democratisch hart van de school: Leerkrachten van de Springplank in Volendam vertellen over hoe de groepsvergadering voor hun het democratische hart van de school is >>>
  • Wij zijn echt een gemeenschap: Leerling Alex Lucas en begeleider Annemiek Kamp leggen uit hoe ze op de sociocratische leeromgeving LOS Deurne
    invulling geven aan burgerschap >>>
  • Aandacht voor burgerschap is bijna voorwaardelijk hier: Basisschool Manjefiek is onderdeel van een breder kindcentrum en ligt in een Maastrichtse wijk die zich bezig is te ontworstelen aan het stempel ‘probleemwijk’ >>>
  • Burgerschap gaat verder dan het schoolplein: De directrice van de Islamitische basisschool Al Jawhara in Amsterdam wijk Oost vertelt over de vertaalslag naar
    de buitenwereld die gemaakt moet worden >>>
  • Goed kan altijd beter: OBS Groenehoek in Bergschenhoek zijn met veel enthousiasme bezig burgerschap een vaste plek te geven in de Daltonschool >>>

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school