Adviespunt

Uit de Staat van het Onderwijs 2022 blijkt opnieuw het belang van aandacht voor basisvaardigheden: reken-, taal- en burgerschapscompetenties. Zoals de Inspectie van het Onderwijs zelf schrijft: “Onvoldoende toerusting op deze punten veroorzaakt niet alleen persoonlijk leed in iemands leven, de optelsom ervan is een groeiende groep Nederlanders die niet mee kan doen, zich buitengesloten voelt of het eigen leven moeilijk op orde krijgt. Dat veroorzaakt ook veel schade voor de kwaliteit van onze samenleving – we zijn daar nu al dagelijks getuige van. Voldoende toerusting bieden, dat is de kernfunctie van het onderwijs.”

Burgerschap als basisvaardigheid

Burgerschap is naast taal en rekenen een belangrijke maatschappelijke opgave van het onderwijs. Het is dan ook één van de basisvaardigheden. Uit onderzoek blijkt dat de burgerschapscompetenties onder het te verwachten niveau liggen en dat ontwikkeling achterblijft. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs de nodige inspanningen vraagt.

Stichting School & Veiligheid biedt samen met de PO-Raad en VO-raad ondersteuning aan besturen en scholen om de nodige kwaliteitsimpuls te maken. Daarvoor hebben wij gezamenlijk verschillende instrumenten ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Op die manier staan wij scholen terzijde bij de gevraagde inspanning.

QuickScan Burgerschap

De QuickScan Burgerschap geeft inzicht in waar een school staat als het gaat om burgerschap in de school en op welke onderdelen een school zich nog verder kan ontwikkelen. De bijbehorende toolbox Burgerschap biedt informatie, advies en instrumenten om gelijk aan de slag te gaan. Er is een versie voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

IJkpunten voor Goed Burgerschapsonderwijs

IJkpunten voor Goed Burgerschapsonderwijs is een gezamenlijke uitgave van de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit Onderwijs, PO-Raad, VO-raad en School & Veiligheid. Het geeft op een praktijkgerichte manier antwoord op de vragen: Wat is goed burgerschapsonderwijs? En wat zijn de bouwstenen die we nodig hebben om dat te bereiken? In negen punten – de zogenoemde IJkpunten – is samengevat wat de kenmerken zijn van goed burgerschapsonderwijs en wat er nodig is om die op school te realiseren.

Ondersteuning op maat

Ook is er ondersteuning op maat beschikbaar voor besturen en scholen die aan de slag willen met burgerschapsonderwijs. Neem contact op via post@burgerschapopdebasisschool.nl.

Veiligheid als basisvoorwaarde

Aan de slag met basisvaardigheden als burgerschap, rekenen en taal is dus belangrijk. En een sociaal veilig schoolklimaat is een belangrijke basisvoorwaarde voor het werken aan die basisvaardigheden.

De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat de overgrote meerderheid van leerlingen zich veilig voelt op school, maar dat er nog steeds leerlingen zijn die te maken hebben met pesten en andere vormen van onveiligheid dat ernstige en langdurige gevolgen kan hebben.

De beleving van sociale veiligheid in kaart

De wettelijke zorgplicht sociale veiligheid vraagt dat scholen de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen in kaart brengen. Een goed inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en studenten is belangrijk. Het geeft informatie die nodig is voor verbetering van het veiligheidsbeleid en scholen benutten deze informatie nu nog te weinig blijkt uit de Staat van het Onderwijs.

School & Veiligheid biedt ondersteuning

Digitaal Veiligheidsplan

Speciaal voor het onderwijs biedt School & Veiligheid het Digitaal Veiligheidsplan. Dat is een online tool voor het maken of verbeteren van een digitaal veiligheidsplan voor school. In vijf stappen kun je aan de slag met het in beeld brengen van het beleid rond sociale veiligheid op uw school. Dat is belangrijk, want sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat. Een veiligheidsplan geeft weer hoe de school dit organiseert.

Adviespunt

En natuurlijk kun je als onderwijsprofessional met alle vragen over sociale veiligheid op schooldagen terecht bij ons telefonisch Adviespunt. Bijvoorbeeld als je tips wilt hoe je aan de slag kunt met het Digitaal Veiligheidsplan. Of als je met iemand wilt sparren over hoe je om moet gaan met een sociaal onveilige situatie in de klas. Het Adviespunt is op schooldagen bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op het telefoonnummer: 030 – 285 66 16.


Lees meer

Eerder verschenen

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school