Helpdesk
Winkelwagen

Wanneer komt de aandacht voor seksuele diversiteit op een school goed van de grond? De OnderwijsalliantieDe Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit bestond in 2017 uit Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers. De verhalen in dit boekje werden opgetekend tijdens gesprekken die vooral plaatsvonden in het voortgezet onderwijs. De uitkomsten zijn echter ook herkenbaar voor het po en mbo. Het resultaat van deze gesprekken werd neergelegd in het rapport ‘Niet langer een Keuze’, waarvan ‘Waar begin je?’ de verkorte publieksversie is.  sprak hierover met groepjes leerlingen en leraren. Het boekje ‘Waar begin je?’ neemt de lezer mee in deze gesprekken. De zoektocht eindigt bij zes punten die positief blijken te werken voor een veilig klimaat in po, vo en mbo.

Een mooi inkijkje

Het boekje ‘Waar begin je?’ is een zoektocht langs leerlingen, leraren en schoolleiders. Wat ervaren ze, wat doen ze, wat zouden ze willen als het gaat over de zorg voor seksuele diversiteit op school? De gesprekken die de Onderwijsalliantie bijwoonde geven mooie inkijkjes in de praktijk. De letterlijke quotes in het boekje halen de mensen waar het om gaat dichterbij. Dat geeft begrip en is verhelderend.

Zes factoren die werken

Het boekje geeft ook duiding aan de gesprekken: hoe kun je deze opmerkingen zien in een breder geheel? De zoektocht leidt uiteindelijk tot de ontdekking van zes ‘bevorderende factoren’. In alle gesprekken bleken zes elementen naar voren te komen die stimulerend werkten om de aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek te geven. Aantrekkelijke illustraties geven iedere ‘bevorderende factor’ een herkenbaar gezicht.

In gesprek

Voor lerarenteams in het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkelde School & Veiligheid een poster met een handreiking die volledig aansluit bij het boekje.

Bestel publicatie


Deze uitgave van Stichting School & Veiligheid kwam tot stand in samenwerking met COC Nederland en EduDivers.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school