Adviespunt

Stagediscriminatie is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem, waar mbo-studenten de pijnlijke gevolgen van dragen. Ze voelen zich sociaal onveilig en onrechtvaardig behandeld. De #KIESMIJ Campagne spreekt zich uit tegen discriminatie en vóór gelijke behandeling. Stichting School & Veiligheid onderschrijft deze campagne.

Zowel bij het verkrijgen van een stageplek als tijdens de stage zelf kunnen studenten te maken krijgen met discriminatie. Dat moet anders. Daarom staat in deze campagne centraal dat iedereen moet kunnen meedoen in deze samenleving. En dus ook op een stageadres. Ongeacht achternaam, levensovertuiging, geslacht, seksuele voorkeur of huidskleur. De campagne benadrukt dat we moeten kijken naar het talent van onze studenten; naar doorzettingsvermogen, lef of ambitie.

Gezamenlijk initiatief

De campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie moet het probleem onder de aandacht brengen en werkgevers, scholen en studenten helpen om het aan te pakken. De campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Onderwijs, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-NL, mbo-studentenorganisatie JOB, de MBO Raad, Stichting School en Veiligheid, het College voor de Rechten van de Mens, CNV en FNV.

Platform kiesmij.nl

Vanuit verschillende organisaties zijn er initiatieven ontwikkeld om stagediscriminatie bespreekbaar te maken en te voorkomen. Al deze informatie is nu bijeengebracht en toegankelijk gemaakt via het platform kiesmij.nl dat is gericht op studenten, scholen en leerbedrijven. Alles met één doel: stagediscriminatie tegen gaan en gelijke behandeling bevorderen.

De persoonlijke verhalen van Mbo-studenten Linh en Brandon geven weer waarom het nodig blijft dit thema blijvend aandacht te geven.

Het verhaal van Linh

Het verhaal van Brandon


Over #KIESMIJ

KIESMIJ.nl is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), in samenwerking met de MBO Raad, College voor Rechten van de Mens, JOB, Stichting School & Veiligheid en VNO NCW.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.