Adviespunt

Handel in drugs, het dragen van wapens op school; het komt helaas onder leerlingen voor. Een protocol kan de school hierbij helpen, maar de praktijk is vaak weerbarstiger.

Stichting School & Veiligheid wil graag vanuit de praktijk horen tegen welke (juridisch en pedagogische) dilemma’s je bent aan gelopen. Is er informatie die je nodig hebt, maar niet weet te vinden? Heb je voorbeelden die je anoniem wilt delen? Wat ging goed, wat was lastig?

Waarom meedoen?

Er zijn scholen die te maken hebben gehad met lastige situaties met leerlingen die verboden middelen of wapens bij zich hadden. In een dergelijke situatie moet je goed weten wat je dan te doen staat. Ondanks protocollen en een veiligheidsplan, kunnen zaken als  angst spelen. Hoe pak je dit zorgvuldig aan, welke afwegingen maak je? Moet je aangifte doen of niet? De veiligheid van de school en de klas staat voorop. Maar hoe veilig is de betreffende leerling als hij weer de school uit loopt?

Stichting School & Veiligheid wil ervaringen en verhalen ophalen om meer zicht te krijgen op de juridische en pedagogische dilemma’s waar je mee te maken kan krijgen. Met deze inzichten willen we scholen helpen bij praktische ondersteuning.

Deelname

Als je een ervaring hebt die je wilt delen, spreken we je graag telefonisch of via Teams. Alle informatie die je deelt wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Geïnteresseerd?

Ben je een teamleider, schooldirecteur of leraar en wil je jouw ervaring of verhaal delen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar communicatie@schoolenveiligheid.nl.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school