Adviespunt
Winkelwagen

Stichting School & Veiligheid heeft een nieuw artikel geschreven om de sociale veiligheid tijdens de praktijkstages van mbo-studenten te bevorderen. Deze publicatie ligt in lijn met de maatregelen die minister Van Engelshoven onlangs aangekondigde om stagediscriminatie tegen te gaan.

Veilig een stageplek vinden

Stagelopen is spannend, leerzaam, leuk, uitdagend èn sociaal veilig. Als het goed is. Helaas is het niet altijd goed, bleek onlangs uit onderzoek. Dat kan al beginnen bij het zoeken naar een stageplek, waarbij mbo-studenten regelmatig discriminatie meemaken. Dit blijkt uit recente cijfers van de Universiteit van Maastricht (het Research Centre for Education and the Labour Market) die minister Van Engelshoven op 28 augustus 2018 naar de Kamer stuurde. De cijfers geven aan dat bijna 24% van de mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond vier keer of vaker moet solliciteren voor een stageplek, tegenover 11% van hun autochtone medestudenten. In één keer een stageplek vinden lukt 68% van de autochtone mbo-studenten, terwijl dat maar lukt bij 48% van de studenten met een niet-westerse migratieachtergrond.

Wat een BPV-begeleider kan doen

Om de stageperiode voor iedere student goed te laten verlopen, hebben mbo-instellingen BPV-begeleiders (begeleiders voor de beroepspraktijkvorming). Om de stage ook sociaal veilig te laten verlopen, kunnen zij een belangrijke functie vervullen. Het nieuwe infoblad van School & Veiligheid geeft hiervoor praktische adviezen en achtergrondinformatie, die te maken hebben met hun rol richting de studenten, richting de leerbedrijven en richting het management van de school.

Maatregelen van de minister

Ook minister Van Engelshoven draagt haar steentje bij aan veiliger stageplaatsen voor mbo-studenten. Om stagediscriminatie tegen te gaan, beschrijft zij in een Kamerbrief een drietal maatregelen:

  1. Een pilot met (honderden) bedrijfsbezoeken waar bedrijven en studenten elkaar leren kennen, moet uitwijzen of dit stagediscriminatie kan verminderen.
  2. Professionals krijgen trainingen over selecteren zonder vooroordelen.
  3. Een campagne moet het Meldpunt Stagediscriminatie een grotere bekendheid geven. De Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) heeft opnieuw opgeroepen om situaties van discriminatie te melden.

VERDER LEZEN:

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school