Let op: Vanwege de voorjaarsvakantie is het Adviespunt gesloten van vrijdag 16 februari, 16.00 uur tot maandag 26 februari, 09.00 uur. In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

School is bij uitstek de plek waar jongens en meiden hun interesses en talenten kunnen ontplooien. Samen met het onderwijsveld (po, vo, mbo) werkt de alliantie ‘Worden wie je bent’ aan manieren waardoor leerlingen zich vrij voelen om de keuzes te maken die het beste bij hen passen.

School & Veiligheid is partner in deze alliantie omdat sociale veiligheid op school een belangrijke basis is voor de vrije ontwikkeling van een leerling. De alliantie loopt van 2023 t/m 2028. Deze pagina zal in deze periode regelmatig aangevuld worden.

Waarom ‘Worden wie je bent’?

Van grote invloed op de veiligheid, de keuzes en het succes van meiden én jongens zijn de ideeën en verwachtingen die we als mensen (vaak onbewust) hebben over welke eigenschappen en rollen horen bij mannen en vrouwen. Als leerlingen niet voldoen aan deze verwachtingen, kunnen ze te maken krijgen met sociale onveiligheid – van onbegrip tot pesten. Dit beperkt de ruimte om te onderzoeken wat bij ze past.

De Onderwijsraad constateert dat jongens minder gunstige schoolloopbanen hebben dan meiden: ze vallen vaker uit en blijven vaker zitten. En vrouwen hebben minder gunstige beroepsloopbanen dan mannen: ze verdienen minder en stromen minder vaak door naar management- en topposities. Ook opleidings- en beroepskeuzes verlopen in Nederland nog volgens traditionelere patronen dan in andere landen van de Europese Unie. Met als gevolg dat er typische mannen- en vrouwenberoepen lijken te zijn. In bètarichtingen zijn vrouwelijke afgestudeerden ondervertegenwoordigd; in het onderwijs en de zorg werken weinig mannen.

Verschillen tussen jongens en meiden mogen er zijn, zegt ook de Onderwijsraad, maar niet als gevolg van beperkte keuzevrijheid of ongelijke kansen.

Wat doet de alliantie?

De activiteiten van de alliantie zijn gericht op verschillende doelgroepen. Met gastlessen, workshops, inspiratiesessies en verdiepingstrajecten wil de alliantie scholen, docenten, decanen, beleidsmakers en intermediairorganisaties bereiken. Om het doel van de alliantie – gelijkheid in het onderwijs(veld) te bevorderen – over vijf jaar te behalen, is er actie nodig op elk niveau. Zo jaagt de alliantie het doorbreken van stereotypen aan bij docenten en leerlingen zelf én in de schoolomgeving.

Scholen staan er niet alléén voor. In veel sectoren wordt gevoeld dat de samenleving er profijt van zou hebben als meer mensen veilig kunnen excelleren in dat wat bij ze past. Ook de arbeidsmarkt en de overheid zijn zich er steeds meer van bewust dat er iets moet gebeuren.

Uiteindelijk moet ons onderwijs een plek zijn waarin alle leerlingen zich veilig en vrij voelen om zichzelf te zijn en te kunnen worden wie ze willen zijn.

De alliantiepartners

De alliantie ‘Worden Wie Je Bent’ bestaat uit vier partners met eigen expertises en ieder een eigen rol in de samenwerking:

  • Stichting School & Veiligheid
  • VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT
  • Emancipator, voor mannen en emancipatie
  • Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken

De rol van School & Veiligheid in de alliantie

School & Veiligheid ondersteunt het onderwijs in het tegengaan van sociale onveiligheid. Wij helpen scholen om eraan te werken dat iedere leerling zich vrij & veilig voelt, en niet te maken krijgt met beperkingen in keuzevrijheid of ongelijke kansen door sociale onveiligheid. Door deelname aan deze alliantie verwachten we scholen hierin nog beter te kunnen ondersteunen.

Het pedagogisch handelen van leraren speelt een belangrijke rol in de vorming van een positief & veilig klimaat in school en klas. Daarom zullen wij ons binnen de alliantie met name bezighouden met het ophalen van ondersteuningsbehoeften van leraren, schoolleiders en schoolteams. Om vervolgens aan de slag te gaan met de ontwikkeling van interventies die daarbij passen.

Hierbij bouwen we voort op de kennis en inzichten die we opdeden tijdens een brede verkenning naar de bijdragen die het onderwijs zou kunnen leveren aan gendergelijkwaardigheid in de samenleving. Deze verkenning voerden we uit in 2021 en resulteerde in het rapport ‘School, Gender & Veiligheid’ (Kluit & Schepers, 2021).

Ook zullen we ons bezighouden met het verankeren van het thema in de beleidsagenda van de onderwijsbesturen en het agenderen van het onderwerp bij belanghebbenden rondom het onderwijsveld, zoals het Ministerie van OCW en de sectorraden.

Activiteiten van de alliantie

Ben je benieuwd welke activiteiten er op dit moment al gaande zijn vanuit de alliantie? Kijk dan op onze website naar het nieuwste aanbod.

Je leest daar onder meer dat:

  • we in 2023 en 2024 gratis bij jou op school kunnen komen met een korte inspiratieworkshop voor docenten – geef je snel op;
  • er nog plek is voor een extra school om mee te onderzoeken hoe je leerlingen/studenten ruimte kunt geven om hun interesses te volgen;
  • je je kunt opgeven voor de WWJB-nieuwsbrief!

 

Alvast meer lezen, luisteren & doen via School & Veiligheid:

Heb je vragen over vrije keuzes voor meiden & jongens op school? Bel dan gerust voor advies naar Worden Wie Je Bent. We denken graag me je mee!

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.