Adviespunt

School is bij uitstek de plek waar jongens en meiden hun interesses en talenten kunnen ontplooien. Samen met het onderwijsveld (po, vo, mbo) werkt de alliantie ‘Worden Wie Je Bent’ (WWJB) aan manieren waardoor leerlingen zich vrij voelen om de keuzes te maken die het beste bij hen passen.

School & Veiligheid is partner in deze alliantie omdat sociale veiligheid op school een belangrijke basis is voor de vrije ontwikkeling van een leerling. De alliantie loopt van 2023 t/m 2028. Deze pagina zal in deze periode regelmatig aangevuld worden.

Wat heeft WWJB te bieden?

Op de website van Worden Wie Je Bent vind je het meest recente aanbod. Bijvoorbeeld:

 • Je je kunt aanmelden voor de WWJB-nieuwsbrief! Zo blijf je automatisch op de hoogte.
 • Bel ons voor een adviesgesprek.
 • We komen graag naar jouw school of instelling met een korte inspiratiesessie voor docenten.
 • Nieuwsgierig naar een genderscan van jouw school?
 • Er nog plek is voor een po-school om mee te onderzoeken hoe je leerlingen meer ruimte kunt geven om hun interesses te volgen.
 • Bekijk de webinars van afgelopen jaar.
 • We gaan een podcast publiceren. En misschien kun je je nog opgeven als test-school voor een leuke escape-game.
 • Je leest over gastlessen en workshops voor leerlingen en studenten.

Waarom ‘Worden Wie Je Bent’?

Van grote invloed op de veiligheid, de keuzes en het succes van meiden én jongens zijn de ideeën en verwachtingen die we als mensen (vaak onbewust) hebben over welke eigenschappen en rollen horen bij mannen en vrouwen. Als leerlingen en studenten niet voldoen aan deze verwachtingen, kunnen ze te maken krijgen met sociale onveiligheid – van onbegrip tot pesten. Dit beperkt de ruimte om te onderzoeken wat bij ze past.

"Worden Wie Je Bent" gecentreerd op een blauwe achtergrond met twee horizontale oranje lijnen. School en VeiligheidDe Onderwijsraad constateert dat jongens minder gunstige schoolloopbanen hebben dan meiden: ze vallen vaker uit en blijven vaker zitten. En vrouwen hebben minder gunstige beroepsloopbanen dan mannen: ze verdienen minder en stromen minder vaak door naar management- en topposities. Ook opleidings- en beroepskeuzes verlopen in Nederland nog volgens traditionelere patronen dan in andere landen van de Europese Unie. Met als gevolg dat er typische mannen- en vrouwenberoepen lijken te zijn. In bètarichtingen zijn vrouwelijke afgestudeerden ondervertegenwoordigd; in het onderwijs en de zorg werken weinig mannen.

Verschillen tussen meiden en jongens mogen er zijn, zegt ook de Onderwijsraad, maar niet als gevolg van beperkte keuzevrijheid of ongelijke kansen.

Voor wie, door wie?

De activiteiten van Worden Wie Je Bent zijn gericht op verschillende doelgroepen in het po, vo en mbo. Met gastlessen, workshops, inspiratiesessies en verdiepingstrajecten kan de alliantie iets doen voor leerlingen, studenten, leraren, decanen, beleidsmakers en intermediairorganisaties. Samen met het scholenveld proberen we uit te zoeken hoe het onderwijs hieraan kan en willen werken. Zodat meer leerlingen zich veilig en vrij voelen om te ontdekken wat ze leuk vinden, en meer mensen in onze samenleving veilig kunnen excelleren in dat wat bij ze past.

De alliantie bestaat uit vier partners met eigen expertises en ieder een eigen rol in de samenwerking:

 • Stichting School & Veiligheid
 • VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT
 • Emancipator, voor mannen en emancipatie
 • Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Een rij van vijf logo's, waaronder 'Worden Wie Je Bent', op een witte achtergrond. School en Veiligheid

De rol van School & Veiligheid

School & Veiligheid ondersteunt het onderwijs in het tegengaan van sociale onveiligheid. Wij helpen scholen om eraan te werken dat iedere leerling zich vrij & veilig voelt, en niet te maken krijgt met beperkingen in keuzevrijheid of ongelijke kansen door sociale onveiligheid. Door deelname aan deze alliantie verwachten we scholen hierin nog beter te kunnen ondersteunen.

Het pedagogisch handelen van leraren speelt een belangrijke rol in de vorming van een positief & veilig klimaat in school en klas. Daarom zullen wij ons binnen de alliantie met name bezighouden met het ophalen van ondersteuningsbehoeften van leraren, schoolleiders en schoolteams. Om vervolgens aan de slag te gaan met de ontwikkeling van interventies die daarbij passen.

Hierbij bouwen we voort op de kennis en inzichten die we opdeden tijdens een brede verkenning naar de bijdragen die het onderwijs zou kunnen leveren aan gendergelijkwaardigheid in de samenleving. Deze verkenning voerden we uit in 2021 en resulteerde in het rapport ‘School, Gender & Veiligheid’ (Kluit & Schepers, 2021).

Ook zullen we ons bezighouden met het verankeren van het thema in de beleidsagenda van de onderwijsbesturen en het agenderen van het onderwerp bij belanghebbenden rondom het onderwijsveld, zoals het Ministerie van OCW en de sectorraden.


 

Alvast meer lezen, luisteren & doen via School & Veiligheid:

Worden Wie Je Bent

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.