Adviespunt

Nu het einde van jaar nadert, popt de vraag rondom (illegaal) vuurwerk weer op. Zo ook op school. Kun je als school zomaar een kluisjescontrole uitvoeren? Of is het juist een taak van de politie om dit te doen? Wat mag en wat mag niet?

Regels en afspraken rondom kluisjescontrole zijn ongeacht de reden in principe gelijk aan elkaar. Of de reden nu is verdenking van (illegaal) vuurwerk, verboden wapenbezit, enzovoorts. En belangrijk is: de school heeft de regie, niet bijvoorbeeld de politie.

School heeft regie

Het initiatief, de regie en de uitvoering van preventieve kluisjescontroles liggen altijd bij de school. In het veiligheidsplan moet de schoolleiding hierover informatie opnemen. Daarbij kunnen, onder meer, de volgende onderwerpen aan bod komen:

Gebruiksvoorwaarden

Bij het huren van een kluisje tekenen de leerling en de ouders/opvoeders de gebruikersvoorwaarden. En zij gaan akkoord dat de school het recht heeft om het kluisje te openen ook als de leerling hierbij niet aanwezig is.

Preventieve controles

Er is een mogelijkheid dat de school preventieve controles op wapenbezit uitvoert. Daarbij kun je een onderscheid aanbrengen tussen het controleren binnen de school en op het terrein van de school. Te denken valt aan het controleren van kluisjes en het verzoek aan leerlingen om de inhoud van jassen en (fiets)tassen of de opbergruimte onder scooterzadels te tonen.

Uitvoering van de controles

Wie voert de controles uit? Dat kan zelfstandig door de school(leiding) gebeuren, of in samenwerking en samenspraak met de gemeente, het OM en de politie. Ook die informatie moet de schoolleiding in het veiligheidsplan opnemen.

Rol politie

De politie heeft geen eigenstandige controlebevoegdheid op scholen. Wel kan de politie op de achtergrond aanwezig zijn bij preventieve controles, bijvoorbeeld op wapenbezit of vuurwerk. De politie heeft wél een verantwoordelijkheid op het moment dat er sprake (of een vermoeden) is van bijvoorbeeld illegaal wapenbezit.

Checklist wapencontrole

In opdracht van de ministeries van OCW en V&J heeft Bureau Beke een Checklist controle op wapenbezit (pdf) uitgebracht. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen vermeld. Ook Stichting School & Veiligheid heeft een bijdrage geleverd aan deze checklist.

School en politie

In het artikel Politie als partner in schoolveiligheid lees je meer over de relatie tussen de school en de politie. Zo kunnen scholen een convenant sluiten met de politie. Hierin staan afspraken over wat de partijen aan elkaar hebben en wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.