Adviespunt

Nu het einde van jaar nadert, popt de vraag rondom (illegaal) vuurwerk weer op. Zo ook op school. Kun je als school zomaar een kluisjescontrole uitvoeren? Of is het juist een taak van de politie om dit te doen? Wat mag en wat mag niet?

School heeft regie

Het initiatief, de regie en de uitvoering van preventieve kluisjescontroles liggen altijd bij de school. In het veiligheidsplan moet hierover informatie worden opgenomen. Daarbij kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Bij het huren van een kluisje tekenen de leerling en de ouders/opvoeders de gebruikersvoorwaarden en gaan akkoord dat de school het recht heeft om het kluisje te openen ook als de leerling hierbij niet aanwezig is.
  • De mogelijkheid dat de school preventieve controles op wapenbezit uitvoert. Daarbij kan een onderscheid worden aangebracht tussen het controleren binnen de school en op het terrein van de school. Te denken valt aan het controleren van kluisjes en het verzoek aan leerlingen om de inhoud van jassen en (fiets)tassen of de opbergruimte onder scooterzadels te tonen.
  • Dat deze controles zelfstandig of in samenwerking en samenspraak met de gemeente, het OM en de politie kunnen plaatsvinden

Rol politie

De politie heeft geen eigenstandige controlebevoegdheid op scholen. Wel kan de politie op de achtergrond aanwezig zijn bij preventieve controles, bijvoorbeeld op wapenbezit of vuurwerk. De politie heeft wél een verantwoordelijkheid op het moment dat er sprake (of een vermoeden) is van bijvoorbeeld illegaal wapenbezit.

Checklist wapencontrole

In opdracht van de ministeries van OCW en V&J heeft Bureau Beke een Checklist controle op wapenbezit uitgebracht. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen vermeld.

School en politie

In het artikel Politie als partner in schoolveiligheid lees je meer over de relatie tussen de school en de politie. Zo kunnen scholen een convenant sluiten met de politie. Hierin staan afspraken over wat de partijen aan elkaar hebben en wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school