Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor onderwijsmedewerkers

In het verleden bleek dat er leerkrachten voor de klas stonden die een zedenmisdrijf hadden gepleegd. Hierover ontstond was veel maatschappelijke verontwaardiging en heerste ongeloof. De politiek mengde zich en het gevolg was dat er verscherpte maatregelen kwamen rond de VOG. Zo werden de eisen voor afgifte van de verklaring strenger. Niet-onderwijzend personeel moest ook een VOG bezitten en controle op naleving van de wettelijke verplichting voor scholen werd strenger.
Binnen scholen kan een (beperkte) groep vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis VOG. Het gaat dan om vrijwilligers voor wie geen wettelijke verplichting geldt. Dit zijn bijvoorbeeld voorleesouders of vrijwilligers die helpen bij het oversteken rondom de school. Op de website van Justis vindt u meer informatie.