Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor onderwijsmedewerkers

Scholen dienen in het bezit te zijn van een VOG voor alle medewerkers. Instellingsaccountants controleren ieder jaar of VOG’s ontbreken of later dan de indiensttreding zijn aangeleverd. Is dit het geval, dan geeft de accountant dit door aan de inspectie.