Let op: Vanwege de zomervakantie is het Adviespunt gesloten op vanaf 19 juli 16.00 uur tot en met 18 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus om 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.
In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

Tangram Magazine #2

Thema: Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs is niet iets extra’s op school. Supersnel rekenen en een perfecte taalbeheersing zijn niet voldoende. Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties is essentieel om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarom is burgerschap een basisvaardigheid: cruciaal voor kansen van kinderen.

Je zou dus kunnen stellen dat het onderwijs van nature doorweven is van aandacht voor sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en dat daar geen wettelijke kaders voor nodig zijn. Maar met de verandering in de wet op het Burgerschapsonderwijs is de rol van de schoolorganisaties wel aangescherpt. Dat heeft een reden. Burgerschap is geen apart vak, maar wel een vak apart.

Scholen kiezen zelf hóe

Het is van belang dat scholen zelf kiezen hoe en op welke manier ze aandacht besteden aan sociale en maatschappelijke competenties. En dat ze er dus bewust over nadenken hoe en wanneer ze thema’s als pestgedrag, verschillende culturen en geloofsovertuigingen, diversiteit en respect voor elkaar aan de kaak stellen. De visie en context van de school spelen mogelijk een rol in de afstemming daarvan. De schoolorganisatie gaat daarover in overleg met de medezeggenschapsraad, waarin zowel ouders, leerlingen als leraren zijn vertegenwoordigd. Zo kan elke school invulling geven aan haar belangrijkste taak: leerlingen voorbereiden op functioneren in onze maatschappij. Hoe je dat kunt aanpakken, daarvoor biedt dit magazine je mooie voorbeelden.

Download het Tangram Magazine

Uitverkocht

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.