Adviespunt

In het onderwijs komt het voor dat personeelsleden zich schuldig maken aan grooming. Vaak begint het met onschuldige berichtjes via sociale media. Maar het kan leiden tot seksueel contact met een leerling.

Wat is grooming?

Onder grooming wordt verstaan het door een volwassen persoon op internetsites actief benaderen en verleiden van minderjarigen met als uiteindelijke doel het plegen van seksuele handelingen. Sinds 2010 is grooming strafbaar. Zodra een volwassen persoon een voorstel doet voor een ontmoeting met een minderjarige en daar ook de voorbereidingen voor treft, kan hij worden vervolgd. De strafmaat hiervoor is maximaal twee jaar gevangenisstraf. Pedoseksuelen komen via internet makkelijk in contact met kinderen. Zij bouwen via chatsites en forums een band met ze op door zich voor te doen als leeftijdsgenoten. Ze verleiden ze tot het ontkleden en plegen van seksuele handelingen voor de webcam. De dader legt de beelden vast (kinderporno) en gebruikt ze om slachtoffers te chanteren tot bijvoorbeeld het hebben van echte seks.

Wat kan de school doen?

Scholen kunnen preventieve maatregelen nemen door:

  • Voorlichting geven aan leerlingen over veilig en bewust gebruik van internet en sociale media. Wijs ze op de risico’s en strafbare feiten.
  • Bespreek met het team wat wordt verstaan onder professioneel online gedrag. Maak met elkaar afspraken over welk gedrag acceptabel is en welk gedrag niet. Een hulpmiddel om acceptabel en onacceptabel gedrag op school in te bespreken en in kaart te brengen is het spel Gedragen Gedrag. Dit spel, met een versie voor het po en een versie voor het vo/mbo is te bestellen in onze webshop.
  • Een gedragscode voor personeel te hanteren. Scholen kunnen daarvoor gebruik maken van het Model gedragscode schoolmedewerkers.

Het onderstaande filmpje van HelpWanted (hulp bij online grensoverschrijdend gedrag) kan gebruikt worden in de klas voor het geven van voorlichting over grooming.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.