Let op: onze helpdesk is gesloten vanaf maandag 26 juli tot en met zondag 22 augustus. Voor dringende vragen in deze periode kun je contact opnemen met het bedrijfsbureau: 030-2856531 of secretariaat@schoolenveiligheid.nl.

Bij een ernstige calamiteit kun je telefonisch contact opnemen met een van de crisisadviseurs van het calamiteitenteam:  Ine Spee, 06-44525101 of Lynn Louwe, 030-2856513 (niet tussen 26 juli t/m 6 augustus).

Helpdesk
Winkelwagen

De QuickScan Burgerschap is een gratis hulpmiddel voor basisscholen. Het helpt een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. De uitkomsten geven inzicht: hoe wordt het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen.

Wanneer gebruik je de QuickScan Burgerschap?

Het initiatief voor het invullen van de scan kan komen uit verschillende lagen van de school. Van schoolleiding tot coördinatoren of leerkrachten. Je kunt de scan gebruiken om draagvlak te creëren. Maar ook voor het vernieuwen en/of verbeteren van het burgerschapsonderwijs. Door met elkaar de huidige stand van zaken binnen de school te onderzoeken, maak je zichtbaar waar de verbeterpunten (of wensen) zitten. De scan is een hulpmiddel om de beelden die er bestaan rond burgerschap in de school met elkaar te onderzoeken en bespreken. Zo ontstaat er een gemeenschappelijk beeld van de huidige situatie en kan gezamenlijk de gewenste situatie bepaald worden en kunnen de ontwikkelpunten worden bepaald voor de komende periode. De scan kan ook dienst doen als (zelf)evaluatie instrument. Door de scan jaarlijks uit te voeren is het instrument ook te gebruiken in de kwaliteitscyclus.

Toolbox

De resultaten uit de QuickScan Burgerschap geven aanleiding om:

  • Het gesprek te voeren op school over de implementatie en kwaliteit van burgerschapsvorming
  • Speerpunten met een bijbehorend actieplan te formuleren voor het onderwijsteam.

In de toolbox die bij de QuickScan hoort, vind je tips, links, informatie en voorbeelden per categorie om je op weg te helpen.

Ga naar de QuickScan

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school