Adviespunt

De sociale veiligheid op school heeft er baat bij als er bewust gewerkt wordt aan seksuele integriteit. School & Veiligheid wil met dit boekje leraren en schoolleiders in het po, vo en mbo inspireren en motiveren om samen blijvend te werken aan seksuele integriteit op school. Want een veilig en integer schoolklimaat ontstaat niet vanzelf.

Integer met elkaar omgaan 

Werken aan seksuele integriteit op school draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van leerlingen, studenten en medewerkers, waardoor zij beter kunnen leren en werken. Want het betekent dat je bewust, respectvol en verantwoordelijk omgaat met de eigen seksualiteit en die van de ander. 

Werk maken van seksuele integriteit kan gezien worden als een pedagogische taak van de school. Want kinderen en jongeren leren niet ‘vanzelf’ hoe je integer met elkaar kunt omgaan.

Inspiratie om op te bouwen

Deze publicatie bekijkt het begrip seksuele integriteit en hoe dit zich verhoudt tot het onderwijs. Daarna wordt gekeken op welke manieren scholen hieraan kunnen werken. Deze visie is gebaseerd op onderzoeksgegevens en wetten; ze vormen het sluitstuk van de publicatie. 

Kinderen en jongeren leren veel over seksualiteit, intimiteit en relatievorming op school. Dit doen zij niet alleen in de lessen seksuele vorming, maar vooral ook door de omgang met elkaar en het voorbeeldgedrag dat ze ervaren op school. Dit maakt de klas en de school tot de beste ‘oefenplaats’ voor respectvol gedrag.

Onder meer door de verhelderende tekeningen bij de belangrijkste punten (zie hiernaast), vormt deze visie op seksuele integriteit in het onderwijs een solide onderlegger, van waaruit leraren en schoolleiders verder aan de slag kunnen. 

 


Bestellen en downloaden

‘Seks op school, Werken aan seksuele integriteit in het onderwijs’, Stichting School & Veiligheid, 2017
Je kunt het boekje downloaden of een papieren exemplaar bestellen in onze winkel.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.