Let op: onze helpdesk is gesloten vanaf maandag 26 juli tot en met zondag 22 augustus. Voor dringende vragen in deze periode kun je contact opnemen met het bedrijfsbureau: 030-2856531 of secretariaat@schoolenveiligheid.nl.

Bij een ernstige calamiteit kun je telefonisch contact opnemen met een van de crisisadviseurs van het calamiteitenteam:  Ine Spee, 06-44525101 of Lynn Louwe, 030-2856513 (niet tussen 26 juli t/m 6 augustus).

Helpdesk
Winkelwagen

Als je vermoedt dat een leerling radicaliseert, dan is wegkijken geen optie. Het signaleren en het onderzoeken van niet-pluis gevoelens behoort tot de pedagogische taak van de school. Dat kan in gesprekken met collega’s maar ook met de leerling zelf.

Acties

  • Bespreek je vermoedens eerst eens met collega’s. Delen zij de vermoedens? Een handzaam hulpmiddel hiervoor is het Niet-pluisinstrument.
  • Praat niet alleen óver de leerling, maar ook mét de leerling. Dit moet iemand zijn die een goede verstandhouding heeft met de betreffende leerling. Tips hiervoor vindt je in het artikel Radicalisering: het individuele gesprek.
  • Neemt dit je zorg niet weg, leg dat dan neer bij de verantwoordelijke in de school die ook het externe netwerk beheert. Dit kan een zorg- of veiligheidscoördinator zijn, maar ook de directeur. Hij/zij kan dan contact opnemen met gemeente en/of politie voor overleg. Er wordt dan interdisciplinair gekeken of er vervolgacties nodig zijn, of er melding wordt gemaakt en of de casus wordt voorgelegd in het Veiligheidshuis.

Preventie

  • Radicaliserend gedrag komt ergens vandaan. Vaak is er een voedingsbodem vanuit persoonlijke omstandigheden. Zorg ervoor dat je goed zicht heeft op wat leerlingen bezighoudt.
  • Sociale omstandigheden kunnen een rol spelen in het radicaliseringsproces. Een goed zorgnetwerk is dus essentieel.
  • Maatschappelijke gebeurtenissen kunnen radicalisering triggeren. Terroristische aanslagen maken veel los bij jongeren. Bespreek dit in de klas, laat leerlingen onderzoeken wat de feiten zijn. Dit kan leiden tot heftige, polariserende discussies. Wees daarbij consequent welke uitingen u wel of niet tolereert.
  • Werk aan weerbaarheid, burgerschapsvorming en kritische houding naar nieuwsbronnen.

Lees meer

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school