Adviespunt

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft de Kamer donderdag 12 mei in een brief laten weten dat hij maatregelen neemt om genderongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Hij baseert zijn beleid mede op de verkenning die School & Veiligheid in 2021 uitvoerde. Voor School & Veiligheid ligt er nu een taak in de bewustwording dat ongelijkheid op school tussen meiden en jongens ook kan leiden tot sociale onveiligheid.

Ieder kind zichzelf

In 2020 concludeerde de Onderwijsraad dat het onderwijs een taak heeft in het verkleinen van de verschillen tussen jongens en meiden in hun loopbanen op school en in hun beroep. Dit werd bevestigd door de deelnemers van de School & Veiligheid Genderwijs conferentie 2020: ieder kind moet zichzelf kunnen zijn, zonder drempels en beperkingen door genderstereotypen en gendernormen.

Wat kan het onderwijs bijdragen?

Hoe het onderwijs deze gendergelijkwaardigheid kan bevorderen, onderzocht School & Veiligheid in 2021 door een kwalitatieve verkenning onder onderwijsprofessionals en (maatschappelijke) organisaties werkzaam in het onderwijs. De weerslag hiervan is te lezen in ‘School, Gender & Veiligheid; Een verkenning naar de bijdrage van het onderwijs aan gendergelijkheid’. Ga naar de projectpagina met een samenvatting van het rapport >>

Veel bereidheid & veel vragen bij professionals

Het rapport geeft talrijke inzichten, quotes en praktische suggesties van onderwijsprofessionals op de vraag hoe scholen kunnen bijdragen aan gendergelijkwaardigheid in de samenleving. Hieruit blijkt een eensgezinde wil om ongelijkheid tegen te gaan.

  • Naast deze eensgezindheid vonden de onderzoekers ook dubbele gevoelens en principiële verschillen in standpunten. Mensen kijken door verschillende brillen naar het onderwerp.
  • De respondenten bleken ook op zeer diverse punten te staan in de bewustwording over het onderwerp ‘gender’.
  • Veel professionals lieten weten behoefte te hebben aan onderlinge uitwisseling en reflectie over genderthema’s, maar zijn nog zoekende naar de manier waarop.
  • Ten slotte was het opvallend dat veel respondenten aangaven onvoldoende ‘taal’ te kennen op dit terrein. Juist doordat gender zo impliciet verweven is in onze cultuur, in uitingen via taal en beeld en in rolmodellen, zijn we niet gewend erover te praten en ontbreekt het aan jargon.

Al met al blijkt er veel bereidheid in het onderwijs, maar ook veel onbekendheid. Geen onwil, wel veel vragen.

Genderverkenning draagt bij aan nieuw genderbeleid

Op basis van deze verkenning schetste School & Veiligheid in haar rapport drie scenario’s om te werken aan gendergelijkheid in het onderwijs (zie onderstaande infographic). In de Kamerbrief van 12 mei is te lezen op welke wijze de minister die scenario’s heeft meegenomen in het beschreven beleid.

School & Veiligheid: ongelijkheid en onveiligheid

Stichting School & Veiligheid gaat zich richten op het tegengaan van onveiligheid door genderongelijkheid en stereotype gendernormen. We vertrekken vanuit praktijksituaties en stellen daarbij vragen. Spelen gendernormen een rol in deze situatie? Hoe ontstond de situatie? Wat kun je hier als leraar mee doen? Welk pedagogisch vakmanschap kan hierbij helpen? Hoe sta jij hier zelf in als privépersoon? En hoe kijk je als schoolteam naar deze thematiek? Het gesprek hierover is essentieel. Zo kun je samen met elkaar bouwen aan nog meer sociale veiligheid op school voor alle leerlingen.


VERDER LEZEN

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.