Adviespunt

In elke klas zijn er leerlingen die het gevoel hebben anders te reageren op situaties dan hun leeftijdsgenootjes. Zij hebben vaker het gevoel  niet te voldoen aan wat verwacht wordt van ‘een jongen’ of ‘een meisje’. Of zij voelen dat hun thuissituatie afwijkt van de ‘norm’, door de gezinssamenstelling of doordat een broer of zus homoseksueel is. Met de kletskaartjes ‘over jongens tot en met meiden’ kun je er op een speelse manier een klassengesprekje over beginnen.

 

Veilig kletsen over verschillen – en dat die er mogen zijn

Het is belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen voor het delen van verhalen over hoe je je in je lijf kunt voelen en wat voor seksuele voorkeur je kunt hebben. Hiermee help je hen te ervaren dat er diversiteit is en dat die er ook mag zijn. Dit draagt bij aan hoe veilig kinderen zich op school voelen en aan burgerschapsvorming.

Met de kletskaartjes ‘van jongens tot en met meisjes’ kun je het onderwerp gender- en seksuele diversiteit op een speelse, laagdrempelige manier met je leerlingen bespreken. Door het stellen van vragen boor je hun nieuwsgierigheid en creativiteit aan. Zij leren praten over hun eigen gevoelens en die van een ander en verruimen hun blik.

Bij het bespreken van de kaartjes laten kinderen iets persoonlijks van zichzelf zien. Het is dan ook belangrijk om voor jezelf na te gaan of de sfeer in je klas voldoende veilig en vertrouwd is om deze kaartjes te bespreken. Hier vind je 10 tips voor een veilig klassengesprek over gender- en seksuele diversiteit. Indien gewenst kun je als leraar een voorselectie maken in de vragen, passend bij het moment en bij de leeftijd van de groep.

Hoe gebruik je de  kaartjes?

Print de kaartjes en knip ze uit. Stop ze in een pot of envelop. haal de kaartjes op een vast moment van de week tevoorschijn, of wanneer het onderwerp gender- en seksuele diversiteit op een positieve manier aan de orde is in de klas. Maak met de groep afspraken over hoe je op een fijne en respectvolle manier met elkaar praat. Of verwijs naar bestaande afspraken.

Laat een kind een kaartje grabbelen – of pak er zelf een – en nodig het kind uit om de vraag te beantwoorden. Je kunt ook een kind het kaartje laten voorlezen en drie leerlingen die hun vinger opsteken een reactie te laten geven. Spreek een teken af voor als iemand de vraag niet wil beantwoorden; een leerling kan dan bijvoorbeeld zeggen: ‘ik pas’.

Samen op zoek

Er zijn veel plekken waar je informatie kunt vinden over gender- en seksuele diversiteit en over hoe je hierover met kinderen kunt praten. Bijvoorbeeld in de thema- en kennisbank artikelen hieronder. Of kijk eens op onze website Gendi.nl.

Is het nodig dat je als leraar zelf alles weet over gender- en seksuele diversiteit voordat je erover in gesprek gaat? Wij denken van niet. Je kunt samen informatie opzoeken. Dat is ook leerzaam.

Download en speel

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school