Adviespunt

Bijna een kwart van de lhbti-leerlingen geeft aan wel eens te zijn gepest door onderwijspersoneel. Dat ligt fors hoger dan onder hetero-leerlingen, waarvan 14 procent aangeeft slachtoffer te zijn van pestgedrag door leraren. Deze cijfers komen uit onderzoek door de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen waarover diverse media berichten.

Serieus signaal

Stichting School & Veiligheid is geschrokken van deze cijfers. Dit is een signaal dat we serieus moeten nemen. Onderwijspersoneel heeft een voorbeeldfunctie, leraren moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen zich veilig voelen op school.

Ondersteuning voor scholen

Om scholen en leraren te ondersteunen in het creëren van een veilig klimaat, bieden we via onze websites, trainingen en producten handvatten aan. Zo organiseerden we op 5 november samen met Rutgers het online congres ‘Het hoort er gewoon bij’. Met dit congres richtten we ons op lerarenopleiders van pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen. Doel was om toekomstige leraren voor te bereiden op het lesgeven over gezonde relaties en seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties.

Week Tegen Pesten

Op maandag 27 september start de jaarlijkse Week Tegen PestenWebsite Week Tegen Pesten. Het thema van dit jaar is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’ Het is belangrijk dat er in klassen een groepsklimaat is waar iedereen erbij hoort. Dat begint natuurlijk met voorbeeldgedrag van de leraar.

Rol vertrouwenspersoon

Leerlingen die gepest worden, kunnen voor hulp en advies terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan de gepeste leerling bijstaan in het vinden van een oplossing en weet hoe door te verwijzen. Om de vertrouwenspersoon in die rol te ondersteunen heeft School & Veiligheid een geheel vernieuwde Handreiking voor vertrouwenspersonen gepubliceerd.

Nieuwe website seksuele diversiteit

Begin oktober lanceren we een geheel vernieuwde website rondom gender- en seksuele diversiteit op school. Deze website is bedoeld om leraren te ondersteunen in hun taak om lhbti-jongeren een veilige omgeving te bieden.


Bron

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.