Geheimhouding in het vertrouwenswerk

Gouden regel: Beloof een klager nooit geheimhouding. Maak de klager duidelijk dat u de klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt.