Ouders als partners in schoolveiligheid

Wat betekent dit voor school en ouders?
Het betekent dat, zolang een leerling op school zit, ouders en school:
  • optrekken als gelijkwaardige (maar niet gelijke) partners,
  • met elkaar in gesprek gaan en blijven en
  • samenwerken.
Ouderbetrokkenheid 3.0 heeft drie kernwaarden:
  1. We zijn gelijkwaardig;
  2. We zijn samen verantwoordelijk;
  3. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar.