Helpdesk
1Winkelwagen

Seks op school

Thema: Omgaan met seksualiteit, Seksuele diversiteit

De sociale veiligheid op school heeft er baat bij als doorlopend wordt gewerkt aan seksuele integriteit. School & Veiligheid wil met dit boekje leraren en schoolleiders in het po, vo en mbo inspireren en motiveren tot actie. 

Integer met elkaar omgaan 

Werken aan seksuele integriteit op school draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van leerlingen en medewerkers, waardoor zij beter kunnen leren en werken. Want het betekent dat je bewust, respectvol en verantwoordelijk omgaat met de eigen seksualiteit en die van de ander. 

Het komt niet vanzelf 

Werk maken van seksuele integriteit kan gezien worden als een pedagogische taak van de school. Want kinderen en jongeren leren niet ‘vanzelf’ hoe je integer met elkaar kunt omgaan.

Inspiratie voor ambitie

Deze publicatie bekijkt het begrip seksuele integriteit en hoe dit zich verhoudt tot het onderwijs. Daarna wordt gekeken op welke manieren scholen hieraan kunnen werken. Deze visie is gebaseerd op onderzoeksgegevens en wetten; ze vormen het sluitstuk van de publicatie. Met dit boekje heeft School & Veiligheid een onderlegger gemaakt, van waaruit scholen – samen met interne en externe betrokkenen – ambitieus aan de slag kunnen. 

Download of papier

Je kunt het boekje hieronder downloaden of gratis een papieren exemplaar bestellen.

Download de PDF

0,00

Creëer een sociaal veilige sfeer op school