Adviespunt

Het project Stil Verdriet maakt seksuele diversiteit op een passende en veilige wijze zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-)christelijk onderwijs. Binnen het project werken School & Veiligheid, Theater AanZ en Homo in de Klas samen.

Wat als je homo én christen bent? Gaat dit samen, of toch niet? Wordt het ‘stil verdriet’ of een omarming met respect voor elkaar?

Met regelmaat worstelen (orthodox-)christelijke scholen met de vraag hoe zij ruimte kunnen geven aan de behoeften van hun lhbt-leerlingen en tegelijkertijd trouw kunnen blijven aan hun geloofsvisie en normen & waarden.

Waarom dit project?

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken in de klas. Hoe verhoud je je tegenover dit thema, als persoon en als leraar? Hoe bereid je de leerlingen voor op hun leven in onze maatschappij, met al haar diversiteit, dus ook seksuele diversiteit?

Stil Verdriet geeft praktische handvatten om stap voor stap met elkaar in gesprek te gaan over seksuele diversiteit en geloof.  Het is een project van bewustwording, oefenen in het gesprek met leerlingen en elkaar en reflectie. Daarmee draagt het bij aan een sociaal veilig leefklimaat op school. Het gaat niet alleen om de veiligheid voor leerlingen, maar ook om die van hun ouders en leraren, het management en het ondersteunend personeel.

Het vertrekpunt van dit project is de visie van de school en de kracht van de levensovertuiging. Respect voor elkaars opvattingen staat voorop.

Drie onderdelen

Stil verdriet bestaat uit drie op elkaar aansluitende onderdelen.

  1. Een lerarentraining van School & Veiligheid. Deze teamtraining heeft als doel de ontwikkeling van leerlingen te voeden vanuit de eigen levensovertuiging, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke spanningen rondom seksuele diversiteit. Het eerste deel van de training maakt het team bewust van de spanning die kan bestaan tussen trouw aan je publieke professie, de visie van de school, je persoonlijke normen en waarden en de behoeften van de leerlingen. In het tweede deel oefenen de leerkrachten een leerling- en klassengesprek met een trainingsacteur aan de hand van gesprekstechnieken.
  2. Een vertelling over de dappere jongen David, gespeeld door Theater AanZ. David gaat over trouw zijn aan jezelf en aan je geloof, je familie en je vrienden. David wordt gespeeld door vier jongeren met een protestants-christelijke achtergrond.
  3. Educatieve lesbrieven en voorlichting over seksuele diversiteit op christelijke scholen, van orthodox tot vrijzinnig, verzorgd door Homo in de Klas (onderdeel van LCC+ projecten).

Deelname aan Stil Verdriet is vooralsnog kosteloos. Het ministerie van OCW ondersteunt dit project.

Zie hier de trailer van de voorstelling David:

 

Verder lezen

  • Theater AanZ.
  • De voorstelling David.
  • Homo in de Klas, project van LCC+.
  • De Struisvogel Sessie, een gesprekstool van KIS en School & Veiligheid over situaties die vaak leiden tot morele dilemma’s rondom diversiteit.
  • Training Dialoog onder Druk, ondersteunt leraren en hun collega’s bij het bespreken van moeilijke en gevoelig liggende onderwerpen

Contact

Wil je meer weten over deelname aan dit bijzondere project? Neem dan contact op met Hester Klein Tijssink: hester@theater-aanz.nl.

Voor meer informatie over de docententraining van Stil Verdriet kun je contact opnemen met Marinus Schouten: m.schouten@schoolenveiligheid.nl.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.