Adviespunt
Winkelwagen

Projecten 'Gezonde relaties & seksualiteit'

augustus 2022

School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten vanuit de stimuleringsregeling ‘Gezonde relaties en seksualiteit’. Vanuit deze regeling worden scholen ondersteund bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs. Immers, aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. 

Bekijk het artikel

Project: School, gender & veiligheid

mei 2022

Kunnen leerlingen veilig zichzelf zijn? School & Veiligheid onderzoekt hoe gewerkt kan worden aan meer gendergelijk(waardig)heid in het po, vo en mbo.

Bekijk het artikel

Landelijke pool trainers en gastdocenten

april 2022

Scholen die een trainer of gastdocent zoeken op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit, kunnen hiervoor terecht bij een landelijke databank.

Bekijk het artikel

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

april 2022

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Denk aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en praten over ongemakkelijke onderwerpen. 

Bekijk het artikel

Congres 'Het hoort er gewoon bij'

november 2021

Online congres over het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op het lesgeven over gezonde relaties & seksualiteit en het waarborgen van sociale veiligheid rondom seksualiteit en relaties.

Bekijk het artikel

Creëer een sociaal veilige sfeer op school