Helpdesk
Winkelwagen

Onderwijsconferentie Met Alle Respect!

april 2021

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de landelijke conferentie Met Alle Respect! Daarbij komen allerlei thema’s aan bod rond sociale veiligheid op het po, vo en mbo. Denk aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en praten over ongemakkelijke onderwerpen. Met Alle Respect! 2021 vond online plaats op 14 april 2021.

Bekijk het artikel

Projecten 'Gezonde relaties & seksualiteit'

april 2021

School & Veiligheid werkt mee aan een aantal projecten vanuit de stimuleringsregeling ‘Gezonde relaties en seksualiteit’. Vanuit deze regeling worden scholen ondersteund bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs. Immers, aandacht voor sociale veiligheid rondom relaties en seksualiteit is al vanaf jonge leeftijd belangrijk. Zowel thuis als op school. 

Bekijk het artikel

Project 'Begrenzen & Uitnodigen'

april 2021

Hoe ga je met studenten in het mbo in gesprek over gender- en seksuele diversiteit? Welke reacties kun je verwachten en hoe ga je daarmee om? Hoe kun …

Bekijk het artikel

Project Stil Verdriet

april 2021

Het project Stil Verdriet maakt seksuele diversiteit op een passende en veilige wijze zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-) christelijk onderwijs. School & Veiligheid geeft een docententraining, Theater AanZ vertelt het verhaal David en Homo in de Klas ondersteunt het gesprek in de klas. Het project is bestemd voor het voortgezet onderwijs.

Bekijk het artikel

Project: School, gender & veiligheid

november 2020

Project: School, gender en onderwijs. Hoe kan het onderwijs bijdragen aan gendergelijkwaardigheid in de samenleving?

Bekijk het artikel

Creëer een sociaal veilige sfeer op school