Adviespunt

De brute aanval op een leraar in Frankrijk vraagt om aandacht. Het raakt je in je rol als leraar, het raakt je als mens. Omzeil je voortaan vragen en ingewikkelde discussies met leerlingen in je lessen? Je verdient een steun in de rug. Je levert belangrijk werk en dat waarderen wij. Wij willen ons er sterk voor blijven maken dat je dat ook zonder vrees kunt doen.

In gesprek blijven

Het is belangrijk dat je hier met elkaar over in gesprek gaat. Jij en je collega-leraren, samen met de directie. Sta stil bij wat er is gebeurd, maak tijd en geef ruimte aan emoties. Bepaal samen met collega’s, directie en de vertrouwenspersoon wat je nodig hebt om het gesprek met leerlingen aan te gaan. Of je nou geschiedenis, maatschappijleer of een ander vak doceert, het gaat erom hoe comfortabel je jezelf (nog) voelt om over maatschappelijk beladen thema’s in vrijheid te kunnen spreken vanuit de pedagogische en didactische opgave. Hoe (goed) is de veiligheid in de school gewaarborgd? Het is goed om dit te met elkaar te bespreken. School & Veiligheid kan hierbij helpen met de kosteloze teamtraining Dialoog onder druk.

Hoe is het op jouw school geregeld?

Gebruik dit moment ook om te kijken hoe de veiligheid rondom de school is geregeld. Denk aan de contacten met de wijkagent, jongerenwerk, de gemeente, GGD een aanverwante organisaties. Hoe warm zijn deze contacten? Zijn er structurele overlegmomenten ingelast? Zijn er korte lijntjes? Het Digitaal Veiligheidsplan of de Gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie kan daarbij helpen.

Er is helaas vaak een crisis of incident voor nodig om wakker geschud te worden. Hoe wrang ook, biedt deze gebeurtenis de mogelijkheid om leraren in Nederland te steunen en onze grote waardering uit te spreken in het belangrijke werk wat ze leveren.

Wij staan voor je klaar

Sociale veiligheid draait namelijk om het beschermd zijn of het zich beschermd voelen tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van mensen in en om de school.

Je kunt bij ons terecht voor:

  • advies en trainingen over hoe om te gaan met maatschappelijke moeilijke thema’s bespreken in de klas
  • vragen en ondersteuning bij een calamiteit op uw school

Afhankelijk van de ernst van de calamiteit kan onze helpdesk je in contact brengen met een adviseur van het calamiteitenteam. Neem altijd contact op met de politie als er sprake is van bedreiging.


Vragen

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact om met onze helpdesk.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.