Adviespunt

Sinds een maand zijn de scholen weer open, gedeeltelijk of helemaal, en ontmoeten de meeste leerlingen elkaar weer in het écht op school. Wellicht merk je aan jouw leerlingen dat ze zich minder dan voorheen verbonden voelen met school of met hun klasgenoten. Of misschien merk je dat leerlingen met verharde of polariserende ideeën over maatschappelijke thema’s op school komen. Dat ze praten in oneliners en denken in wij tegen zij.   

Tijdens de lockdownwas de verbindende rol van de school als fysieke ontmoetingsplek er tijdelijk niet. Leerlingen zaten thuis achter hun beeldschermen en zagen jou en hun klasgenoten alleen via het scherm. Hun wereld bestond vaak alleen nog uit naaste familie, misschien een enkele vriend of vriendin, en niet te vergeten: sociale media. En hoewel de digitale wereld oneindig groot lijkt, zorgen algoritmes ervoor dat leerlingen in hun eigen informatiebubbel zitten en nauwelijks tegengeluiden horen.   

Denken in tegenstellingen heeft effect op het groepsgevoel en zet de ene groep op tegen de andere. Wanneer jouw leerlingen praten in oneliners en denken in wij tegen zij, dan heeft de school een belangrijke taak. 

Het gaat er niet om welke mening of welk standpunt de juiste is, het gaat erom dat leerlingen leren dat er meer perspectieven zijn. Dat ze aan de hand van maatschappelijk beladen thema’s leren respectvol met elkaar in gesprek te gaan en te ervaren dat het soms ook mag botsen en schuren. Maar ook dat ze leren welke grenzen er zijn aan de vrijheid van meningsuiting. Door te investeren in sociale en burgerschapsvaardigheden van je leerlingen, bevorder je de samenhang en verbondenheid in jouw klas én in de samenleving.   

Ondersteuning nodig?  

Wil je als team ondersteuning krijgen in het bespreken van moeilijke en gevoelige onderwerpen in de klas?

Meld je aan voor de training Dialoog onder druk

 Hoe om te gaan met spanning en discussie in de klas? 

Hoe handel je als leraar bij maatschappelijke onrust?

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.