Adviespunt

Stichting School & Veiligheid onderzoekt de plek van jongens en meiden in het onderwijs. Zijn gelijke kansen vanzelfsprekend? Hebben alle kinderen dezelfde keuzemogelijkheden? Wat is de rol van het onderwijs hierin? Het onderzoek vond plaats in mei, juni en juli 2021. De uitkomsten worden dit najaar gepubliceerd.

Attentie: Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk. 

Deelnemers gezocht

We doen een brede verkenning in het po, vo en mbo. Hiervoor zoeken we respondenten die in brede zin betrokken zijn bij het onderwijs, zoals:

  • Leraren en docenten (ook in opleiding)
  • Decanen
  • Mentoren
  • Leerlingen en studenten
  • Ouders
  • Schoolleiders
  • Bestuurders
  • Enzovoort…

Bekijk het filmpje

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek willen we in kaart brengen welke factoren in het onderwijs bijdragen aan kansengelijkheid voor jongens en meiden, en welke uitdagingen er liggen. De uitkomsten gebruiken we om aanbevelingen te doen. Welke aanpak in het onderwijs bevordert veiligheid en gelijkwaardigheid tussen jongens en meiden, zowel op school als in hun verdere loopbaan? Zo kan iedere jongere zich optimaal ontwikkelen.

Wat houdt deelname in?

Na aanmelding nodigt een onderzoeker van School & Veiligheid je uit voor een gesprek in mei, juni of juli. Dit gesprek vindt digitaal plaats via Teams (of een soortgelijk medium) en duurt maximaal 1 uur. Met een aantal deelnemers worden focusgroepen gevormd voor een vervolggesprek.

Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Je kunt op elk moment uit het onderzoek of uit de focusgroep stappen.

Enthousiast geworden?

Attentie: Deelname aan dit onderzoek is helaas niet meer mogelijk.

Meer weten?

Aanleiding voor het onderzoek

In 2020 voerden we een brede verkenning uit naar de plek van jongens en meiden in het onderwijs met aandacht voor sociale veiligheid. Dit resulteerde in de goed gewaardeerde conferentie Genderwijs op 14 oktober 2020.

Wil je de conferentie Genderwijs in delen terug kijken? En wil je inzichten en aanbevelingen waarmee je aan de slag kunt in de klas? Klik hier.

Bewuste en onbewuste denkbeelden rondom gender blijken een rol te spelen in sociale veiligheid, door de hele schoolloopbaan heen. Heersende gendernormen die bijdragen aan genderongelijkheid roepen onveilige situaties op, bijvoorbeeld wanneer kinderen en jongeren buiten de gendernormen treden. Denk aan seksuele intimidatie, pestgedrag, agressie en geweld.

Deze denkbeelden over gender blijken tevens samen te hangen met de verschillen in loopbaan tussen jongens en meiden (Onderwijsraad, ‘Verkenning van sekseverschillen in het onderwijs‘, 2020). Bijvoorbeeld denkbeelden over waar jongens en meiden goed in zijn en over beroepen die bij hen passen. Deze denkbeelden kom je overal tegen, ook in het onderwijs: in lesmateriaal, in verwachtingen en gedrag van leraren, in loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

 

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.