Gedragsregels in het onderwijs

Voorbeeld basisonderwijs

Basisschool De Wonderboom in Amersfoort heeft voor leerlingen zeven 'Gouden Regels':
 1. Hand in hand oké, slaan, schoppen, duwen, daar doen wij niet aan mee!
 2. Spullen van jou, spullen van mij, zorg ervoor, dan blijven we blij!
 3. Lachen is fijn, uitlachen doet pijn.
 4. Zegt een ander iets, zeg dan even niets.
 5. Kun je het even niet alleen, dan zijn er anderen om je heen.
 6. Bij het spelen binnen en buiten, mag ik niemand buiten sluiten.
 7. Doet een ander iets goed, geef hem een pluim op zijn/haar hoed!

Voorbeeld voortgezet onderwijs

De Meander in Gouda heeft vijf uitgangspunten geformuleerd:
 1. We verwachten dat je je gedraagt.
 2. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen.
 3. We respecteren dat mensen verschillend zijn.
 4. We houden met elkaar het schoolgebouw en de omgeving netjes.
 5. We houden ons aan gemaakte afspraken.
Door niet teveel regels te hebben, kunnen ze beter worden gehandhaafd. De regels zijn verder uitgewerkt in het leerlingenstatuut.