Adviespunt
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 171 resultaten.

Pas op de plaats – gesprekstool burgerschap

povoBurgerschapsvorming

Doelgericht en samenhangend vormgeven aan burgerschapsonderwijs vraagt om het ontwikkelen van een gedragen aanpak. Alleen dan kun je gericht invulling geven aan de burgerschapsvorming, passend bij de schoolcontext. De gesprekstool ‘Pas op de plaats’ helpt jou en je team op weg om het noodzakelijke gesprek te beginnen.

QuickScan Burgerschap

povoBurgerschapsvorming

De QuickScan Burgerschap is een gratis hulpmiddel voor basisscholen om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen.

Gespreksleidraad ‘Samen voor een veilige school’

povomboVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Deze gespreksleidraad is bedoeld voor de veiligheidscoördinator (of een soortgelijke functionaris) in het po, vo of mbo en de wijkagent met een schooltaak. Doel is de samenwerking tussen hen te ondersteunen en te bevorderen.

'Hand erop' - Handen schudden verplicht of niet?

povomboPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Hoe gaat een onderwijsinstelling om met een moslimdocente die weigert om mannelijke collega’s en studenten een hand te geven of met een vader die een vrouwelijke docent niet met een hand begroet? In dit artikel vind je antwoord op deze vragen.

Loesje-poster voor vertrouwenspersonen

povomboVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 2 tags

Wil je de vertrouwenspersoon op school onder de aandacht brengen bij leerlingen/studenten, personeel en ouders? Doe dat door deze poster met een Loesj…

Eerste Hulp Bij Klachten-kaart

povomboVeiligheidsbeleidVertrouwenswerkToon nog 2 tags

Een adequate afhandeling van klachten op school is geen gemakkelijke taak. Elke klacht en elke klager is weer anders. De procedure bij klachten staat daarentegen vast. In de Eerste Hulp Bij Klachten-kaart staat deze procedure beknopt en stapsgewijs beschreven.

Calamiteitenteam

povomboCalamiteitenSeksuele grensoverschrijdingcalamiteithulpondersteuningongelukincidentcrisisrampToon nog 9 tags

Veel scholen hebben behoefte aan handreikingen en tips als zij worden geconfronteerd met een ernstige gebeurtenis op school. Daarom kun je bij ingrijpende gebeurtenissen via School & Veiligheid kosteloos een beroep doen op het calamiteitenteam.

Oefeningen ‘Omgaan met een calamiteit op school’

povomboCalamiteitenPestenGender- en seksuele diversiteitSeksuele grensoverschrijdingdraaiboekoefenencalamiteitcrisisToon nog 8 tags

Een calamiteit komt vaak onaangekondigd. Maar je kunt je voorbereiden door te oefenen met het crisisteam en ketenpartners. School & Veiligheid heeft enkele casussen verfilmd en hulpmiddelen ontwikkeld om je te helpen bij het oefenen.

Oefening omgaan met lastig gedrag

povoAgressief gedrag

Deze oefening is een aanvulling op het artikel ‘Omgaan met lastig gedrag van leerlingen in de klas’. Het geeft situatieschetsen om de kennis over agressie en boosheid actief te verwerken en toe te passen. Dit kan alleen, of in teamverband. Je kunt er bijvoorbeeld mee oefenen tijdens een scholingsdag of een intervisiebijeenkomst. Ook is de oefening goed in te zetten in de bij- of nascholing.

Omgaan met complotten in de klas

vomboDiscriminatieRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 2 tags

Hoe ga je als leraar om met een leerling die in complotten gelooft? Wat moet je (niet) doen, wat zeg je terug? Samen met de Anne Frank Stichting hebben we een brochure gemaakt voor leraren in het vo en mbo met praktische tips en suggesties rond het thema complotdenken.

Radicalisering: het individuele gesprek aangaan

vomboRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Je kunt niet wegkijken als je vermoedt dat een of meerdere studenten radicaliseren. Het signaleren en het onderzoeken van niet-pluis gevoelens behoort…

Digitale module 'Omgaan met extreem gedrag en polarisatie'

vomboRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Hoe ga je binnen de school om met maatschappelijke spanningen? En wat doe je als dit speelt bij een student of tussen studenten onderling? De digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ helpt docenten om hierover het gesprek aan te gaan.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met ons Adviespunt.

Naar Adviespunt School & Veiligheid

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.