Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 164 resultaten.

Radicalisering: het individuele gesprek aangaan

vomboRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Je kunt niet wegkijken als je vermoedt dat een of meerdere studenten radicaliseren. Het signaleren en het onderzoeken van niet-pluis gevoelens behoort…

Digitale module 'Omgaan met extreem gedrag en polarisatie'

vomboRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Hoe ga je binnen de school om met maatschappelijke spanningen? En wat doe je als dit speelt bij een student of tussen studenten onderling? De digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ helpt docenten om hierover het gesprek aan te gaan.

Discriminerend gedrag voorkomen

povomboDiscriminatieToon nog 1 tags

Het aanpakken en voorkomen van discriminatie is van cruciaal belang voor een veilige en goede ontwikkeling van studenten. Werken aan een prettig klimaat en een goede ontwikkeling van je studenten betekent actief voorkomen van discriminatie. Wat kun je als onderwijsprofessional inzetten?

Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

povomboVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Per 1 augustus 2019 geldt in Nederland de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Ook onderwijsinstellingen krijgen hiermee te maken.

Praten over wat raakt en wat actie vraagt (warming-up)

vomboPedagogisch klimaatRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 2 tags

De maatschappij dringt de school binnen. Je bent niet alleen een professional, maar ook een persoon die niet los staat van maatschappelijke spanningen. Met die bril kijk je naar gedrag van leerlingen. Het bepaalt wanneer je schrikt of je zorgen maakt en wanneer je in actie komt.

Spanning en discussie in het klaslokaal

vomboRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Jonge mensen komen in aanraking met de wereld in al haar facetten. In kleine kring worden ze beïnvloed door familie, vrienden, docenten en klasgenoten. In ruimere kring hebben ze te maken met politieke standpunten, maatschappelijke organisaties en verhalen via sociale media. Informatie waarvan ze moeten bepalen: ben ik het ermee eens of niet?

Omgaan met lastig gedrag van leerlingen in de klas

povomboAgressief gedragToon nog 1 tags

Lastig gedrag van leerlingen: daar heeft iedere onderwijsprofessional wel eens mee te maken. Wat doe je dan? Hoe voorkom je dat het escaleert? Dit artikel geeft handvatten bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om het effectief beïnvloeden van lastig gedrag.

Niet-pluisinstrument – intervisietool

vomboAgressief gedragOmgaan met seksualiteitRadicaliseringSpanning en discussie in de klasVeiligheidsbeleidToon nog 4 tags

Het is een situatie die veel docenten zullen herkennen: een student vertoont gedrag dat het gevoel oproept dat er iets niet in orde is. Vaak gaat het om een niet-pluisgevoel dat meer is gebaseerd op onderbuikgevoelens dan op zichtbare gedragingen. Dit kosteloos te downloaden Niet-pluisinstrument kan houvast bieden bij een gesprek hierover. 

Spel Gedragen gedrag (vo en mbo)

vomboAgressief gedragDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenSeksuele diversiteitToon nog 4 tags

Spel over gewenst en ongewenst gedrag op school. Bedoeld voor onderwijsteams of leerlingen. Naast de versie voor het vo en mbo is er ook een versie voor het po.

Ronselpraktijken rond scholen

vomboRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Scholen worden niet alleen bezocht om onderwijs te volgen. Ze staan ook in de belangstelling van de (on)georganiseerde misdaad. Duidelijk is dat op inventieve wijze op en rond scholen contact wordt gezocht met studenten. Vervolgens worden deze studenten gemanipuleerd en gechanteerd.

Spel Gedragen gedrag (po)

poAgressief gedragDiscriminatieOmgaan met seksualiteitPestenSeksuele diversiteitToon nog 3 tags

Spel over gewenst en ongewenst gedrag op school. Bedoeld voor onderwijsteams of om te spelen met leerlingen of ouders in het primair onderwijs. Naast de versie voor het primair onderwijs is er ook een versie voor het voortgezet onderwijs en mbo.

Achtergronden bij de islam

vomboRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Om het jihadisme in het brede spectrum van de islam te kunnen plaatsen, en om te begrijpen waar aanhangers naar verwijzen, helpt het om te beschikken over relevante kennis van de islam en de diversiteit onder moslims. In dit artikel lees je basisinformatie over de islam, om vervolgens duidelijk te maken hoe jihadisme zich daartoe verhoudt.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school