Adviespunt

Aan het einde van het kalenderjaar staat het sinterklaasfeest voor de deur. Het is een van de grootste kinderfeesten in Nederland. De laatste jaren roept het sinterklaasfeest echter ook discussie op. Scholen denken na over de manier waarop zij aandacht besteden aan het sinterklaasfeest. Ligt de nadruk op een gezellig feest, of komt de discussie over discriminatie en racisme op deze manier de school binnen en zorgt het voor polarisatie en pijn?

Kinderen zijn makkelijk in het volgen van tradities en zijn hier flexibel in. De sleutel voor eventuele verandering ligt bij de volwassenen. Voor de meeste kinderen zal een verandering niet uitmaken. Kinderen reageren vaak op en gaan mee in de reacties van volwassenen. Let wel: De manier waarop volwassenen praten over de traditie beïnvloedt het gevoel van veiligheid van leerlingen.

Hieronder geven we tips voor een fijn sinterklaasfeest voor iedereen op school.

Tips

 • Voer het gesprek met alle betrokkenen: personeel, ouders via de MR of oudercommissie. Op die manier kun je als school je standpunt vormgeven. Afhankelijk van de leeftijd kun je leerlingen betrekken bij de vormgeving van het sinterklaasfeest op school. Zij hebben vaak originele ideeën en willen graag meedenken.
 • Communiceer tijdig op welke manier de school vormgeeft aan de sinterklaasviering. Het is goed als de school haar standpunt helder heeft vóór eventuele discussies losbarsten (bijvoorbeeld op sociale media).
 • Neem gevoelens van mensen serieus en onderschat die niet. Stem daar ook beleid op af.
 • Wees transparant naar ouders waarom een bepaalde keuze is gemaakt. Je neemt hoe dan ook stelling; ouders hebben het recht om te weten waarop de keuze van de school is gebaseerd.
 • Zorg dat ouders bij iemand terecht kunnen met vragen en communiceer dit duidelijk.
 • Ga in gesprek, maar tolereer geen grensoverschrijdend gedrag. Realiseer je dat lastig gedrag vaak klein begint. Lees meer hierover in ons artikel Omgaan met lastig gedrag. We hebben ook een oefening Omgaan met lastig gedrag ontwikkeld.
 • Stel grenzen aan de discussie.
 • Merk je op school dat er gevoelens van onrust heersen en/of discriminatie? Blijf weg van de discussie of het wel of niet feitelijk/wettelijk discriminatie is. Ervaren discriminatie vereist aandacht. Maak leerlingen en leraren bewust van discriminatie en de gevolgen. In onze kennisbank vind je allerlei tools die hierbij helpen.
 • Het gesprek dat je over Piet voert, heeft vaak dezelfde gevoeligheid als gesprekken over discriminatie. Tips hoe je hiermee om kunt gaan, vind je bij ons thema discriminatie.
 • In de samenleving zorgt de discussie rondom Piet voor een zekere mate van polarisatie. Meer informatie over dat thema vind je bij ons thema spanning en discussie in de klas.

Tot slot, en uiteraard het belangrijkste: maak er gezamenlijk een mooi feest van, waarbij iedereen plezier heeft en zich goed voelt!

Meer weten?

 • De NOS maakte dit item over de discussie over de kleur van Piet door de jaren heen.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.