Let op: Vanwege de zomervakantie is het Adviespunt gesloten op vanaf 19 juli 16.00 uur tot en met 18 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus om 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.
In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

Over sociale veiligheid moet je in gesprek blijven met elkaar. Overal in de organisatie. Hoe pak je dat aan? Met de digitale folder ‘Sociale veiligheid binnen het onderwijs’ geeft School & Veiligheid scholen handvatten hoe je dat kunt doen. Centraal daarin staan de zes bouwstenen van een sociaal veilige cultuur en structuur.

Lerende organisatie

Een school is een lerende organisatie. Om het veilig te houden, moet je met elkaar in gesprek blijven. Dat betekent: reflecteren, overleggen, afwegen en indien nodig actie ondernemen. De zes bouwstenen van sociale veiligheid, die als raders in elkaar draaien, helpen daarbij.

Samenleving

Een sociaal veilige school biedt ruimte en geborgenheid om irritaties, tegenstellingen en conflicten met elkaar te bespreken. Zo kun je als onderwijsprofessional leerlingen toerusten op een toekomst als burgers in de pluriforme samenleving.

Wetgeving

Beleid rondom sociale veiligheid is in de wet verankerd. Naast een aantal meer algemene wetten gelden er voor het onderwijs enkele speciale wetten. Deze folder geeft daarvan een overzicht.

Herziene versie

In de folder, die in 2020 volledig is herzien, zijn links opgenomen naar inspirerende voorbeelden, spellen, publicaties en handreikingen.

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.