Adviespunt

Onlangs publiceerde de Kinderombudsman het onderzoeksrapport ‘In eenzaamheid gepest’. Uit het rapport blijkt eens te meer dat leraren het verschil kunnen maken bij pesten. Stichting School & Veiligheid is blij met dit verdiepend onderzoek en dat hierbij de stem van de kinderen en jongeren centraal staat. Alarmerend is dat een op de drie leerlingen discriminatie ervaart als grond voor pesten. Wat kun je als onderwijsprofessional doen tegen pesten en discriminatie?

Helaas is de school nog steeds de plek waar kinderen het meest gepest worden. Dat is niet verrassend: het is nu eenmaal de belangrijkste plek waar kinderen met leeftijdsgenoten samenkomen. School is hiermee een belangrijke oefenplaats: een mini samenleving, waar leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Leerlingen die gediscrimineerd worden, lijken op voorhand uitgesloten te worden om aan deze oefensamenleving mee te doen.

Ook uit dit onderzoek blijkt dat het leerlingen die gepest worden helpt om erover te praten. En je kunt als onderwijsprofessional meerdere dingen doen om leerlingen te helpen die gepest of gediscrimineerd worden, zoals:

  • Zorg dat kinderen bij jou op school altijd weten bij wie ze terecht kunnen.
  • Neem duidelijk stelling tegen pesten en discriminatie.
  • Wijs leerlingen op onze website Pestweb.

Op onze themapagina’s en in onze kennisbankartikelen besteden we ruim aandacht aan deze en vele andere tips.

Week Tegen Pesten: start met een positieve norm

Aan het begin van het schooljaar ligt de grootste impact op de sfeer in de groep. De eerste weken noemen we niet voor niets de Gouden Weken. Als normen als ‘ongeschreven regels’ eenmaal vaststaan, dan zijn deze daarna moeilijk te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om deze eerste periode veel aandacht te besteden aan een positieve en inclusieve groepscultuur.

Juist daarom organiseert School & Veiligheid aan het begin van het schooljaar de Week Tegen Pesten. Dit jaar is deze van 26 t/m 30 september met als thema Grapje! Moet toch kunnen?! Doe ook mee: kijk op de website Week Tegen Pesten voor meer informatie, gratis posters, lesmaterialen, inspirerende lezingen.

Zorg voor een schoolbrede visie op sociale veiligheid

Dat pesten en discrimineren niet oké is, is voor veel scholen logisch, maar het moet ook ingebed zijn in de omgang met elkaar. School & Veiligheid benadrukt het belang van een samenhangende aanpak, waarin discriminatie niet minder aandacht krijgt dan pesten. School & Veiligheid heeft waardering voor alle leraren die bij hun leerlingen het vertrouwen weten te wekken dat ze bij hen hun verhaal vertellen. Tegelijkertijd blijkt dat veel minder het geval te zijn wanneer het gaat om discriminatie. Een gezamenlijke houding en aanpak zorgt voor een heldere boodschap aan alle leerlingen en ouders; namelijk dat de school pesten en discriminatie niet tolereert. Dit zorgt ervoor dat de drempel lager is voor leerlingen en hun ouders om ervaringen met pesten en discriminatie te melden. School & Veiligheid en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) ontwikkelden daartoe voor het primair onderwijs een stappenplan voor het tegengaan van discriminatie.

Meer informatie of behoefte aan een gesprek?

Heb je vragen over pesten op school? Of een andere vraag over sociale veiligheid? Dan kun je terecht bij het Adviespunt van School & Veiligheid voor informatie en advies.

Meer lezen

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.