jun 2020 balk logo nb ssv

Week Tegen Pesten 2020: Samen aan zet

Campagnebeeld + Logo & Slogan WTP2020_nb
Samen aan zet is het motto van de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september). In de Week Tegen Pesten staat het werken aan een veilige school centraal. De week gaat nog meer dan in andere jaren over het belang van de groep vormen, over met elkaar een start te maken, over 'hoe willen we met elkaar omgaan?' Met elkaar zorg je voor een goede sfeer in de groep, zodat er minder behoefte ontstaat om te pesten. Leraar én leerlingen doen dit samen; zij zijn Samen aan zet. Op de website vindt u meer informatie over het thema en hoe u mee kunt doen aan de Week Tegen Pesten.
Meer lezen
lijn-knik
20151216-IMG_9387-364x273

Zelfscreener Veerkracht

Voor mbo-stagiairs in de sectoren zorg en handhaving is een Zelfscreener Veerkracht ontwikkeld. Het is een korte vragenlijst en het invullen kost een student ongeveer 10 minuten. Het brengt in kaart wat energie geeft op de stage of thuis, wat juist stress oplevert en hoe hij/zij daarmee omgaat. Voor u als mentor, coach of BPV-begeleider is een handleiding beschikbaar om uw studenten te begeleiden. Daarnaast is er een e-module voor coaches met onder meer gesprekstechnieken en achtergrondinformatie over stressreacties: wat is normaal en wanneer is er meer aan de hand?
Meer lezen
20160112-IMG_9706-364x273

Handvatten stagediscriminatie voor docenten en stagebegeleiders

Studenten in het mbo kunnen discriminatie ervaren bij het zoeken naar een stageplaats en tijdens de stage zelf. Uit onderzoek blijkt dat ze het lastig vinden om dit bespreekbaar te maken. Stichting School & Veiligheid en de Anne Frank Stichting en hebben een e-learning ontwikkeld: Op stage? Iedereen gelijke kansen! In twee modules krijgen docenten en begeleiders in het mbo handvatten aangereikt om copingstrategieën te herkennen en met studenten over stagediscriminatie in gesprek te gaan. De e-learning is gratis te volgen.
Meer lezen
lijn-knik
Nauwe steegjes of ruim baan?

Blog | Nauwe steegjes of ruim baan?

“Wat hebben gendernormen te maken met sociale veiligheid op school?” Meer dan de meeste mensen denken. In deze blog deelt Elsemiek Schepers - adviseur bij School & Veiligheid - haar inzichten over gendersensitief handelen ten behoeve van een sociaal veilig schoolklimaat. .
Meer lezen
Monitoring sociale veiligheid bij/na afstandsleren

Monitoring sociale veiligheid bij/na afstandsleren

Door de coronamaatregelen en het thuisonderwijs hoeft de monitoring sociale veiligheid dit jaar niet te worden afgenomen. Desondanks is het belangrijk om aandacht te houden voor sociale veiligheid. Hoe pakt u dat aan?
Meer lezen
lijn-knik
Professionalisering vertrouwenspersonen

Professionalisering vertrouwenspersonen

Onze trainingen voor vertrouwenspersonen gaan in september weer van start. Doe mee met de tweedaagse training Een goede basis (po) die start op 22 september of de vierdaagse training Een stevige basis (vo en mbo) die start op 14 september. Kunt u in september niet deelnemen, dan komt er in november een volgende mogelijkheid. De populaire conferenties voor vertrouwenspersonen in het po en vo kunnen dit jaar helaas niet doorgaan. In 2021 is de po-conferentie op 7 april en de vo-conferentie op 4 november. Voor vertrouwenspersonen in het mbo is een conferentie op 14 januari 2021.
Meer lezen
stapelgoed-nieuwsbrief

Stapelgoed en Betrokken Bouwen

School & Veiligheid heeft twee nieuwe spellen ontwikkeld die helpen bij het gesprek over sociale veiligheid op school. Met Stapelgoed gaan leerlingen met elkaar in gesprek over de vraag: 'Wanneer voel ik mij fijn in de klas?' Dit maakt Stapelgoed een speelse werkvorm om (opnieuw) stil te staan bij de sfeer in de klas. Het spel Betrokken Bouwen is bedoeld voor medewerkers; het is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over sociale veiligheid op school. Betrokken Bouwen kunt u inzetten als gespreksvorm op een studiedag of teamdag.
lijn-knik
BoB

Burgerschap op de Basisschool: Ambassadeurs

Met trots stellen we ze aan je voor: de ambassadeurs. Onze ambassadeurs helpen basisscholen en besturen met het geven van advies op maat over burgerschap. Ben je ook bezig met het doelmatig en samenhangend vormgeven van burgerschap op je school? Neem dan contact met ons op; de ambassadeurs zijn experts als het gaat om het ondersteunen van scholen in het zetten van de volgende stap!
Ontmoet de ambassadeurs
quickscan-burgerschap-po

Burgerschap op de Basisschool: QuickScan

Zelf aan de slag met burgerschap? De QuickScan Burgerschap helpt basisscholen een beeld te krijgen hoe het staat met het burgerschapsonderwijs in de school én hoe deze nu ervaren wordt. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen. Om je nog beter op weg te helpen zit er aan de QuickScan een toolbox met tips, links, informatie en voorbeelden.
Doe de Quickscan
lijn-knik
online MAR

Met Alle Respect online editie

De Met Alle Respect conferentie 2020 is dit jaar online te bekijken. Het thema Contact maken en starten krijgt nu nog meer betekenis. 'Hoe maak je contact met je leerlingen; online en in een 1,5 meter schoolsituatie?' 'Hoe maak je een veilige start met je team en je leerlingen?' Laat u inspireren via videopresentaties, artikelen, padlet of blog. Speciaal gemaakt voor deze editie door de keynote sprekers en workshopgevers. Neem er een kopje koffie of thee bij en ga er eens goed voor zitten, misschien wel met een collega of met het team.
Neem snel een kijkje
20160419-IMG_4877

Fijne zomervakantie

Normaliter wensen wij u in de laatste nieuwsbrief van het schooljaar een fijne zomervakantie. Dat is nu zéker op zijn plaats, gezien de coronamaatregelen van de afgelopen maanden en de effecten daarvan voor het onderwijs. Voor sommige scholen gaat het onderwijs ook in de zomervakantieperiode nog enkele weken door en wellicht is er zelfs een (bijles)programma voor ín de zomer opgezet. Hoe u uw zomervakantie ook doorbrengt, wij hopen dat u bij kunt komen van alles dat corona teweeg heeft gebracht: zowel op het werk als privé. En wij hopen u vanaf september weer te mogen begroeten met hernieuwde aandacht voor een sociaal veilig werk- en leerklimaat.
lijn knik 2

Helpdesk

Zoekt u informatie of wilt u hulp of advies met betrekking tot sociale veiligheid in het onderwijs? Of wilt u preventief advies of ondersteuning bij een calamiteit op school? Neem dan contact op met de helpdesk van Stichting School & Veiligheid via telefoonnummer 030 - 285 66 16 of e-mail helpdesk@schoolenveiligheid.nl. Onze deskundige medewerkers zitten voor u klaar!
Meer lezen
De helpdesk van Stichting School & Veiligheid is in verband met de zomervakantie:
  • gesloten van 20 juli t/m 14 augustus 2020.
Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en passen daar onze openingstijden op aan. De actuele stand van zaken vindt u op onze website.
lijn knik 2
website twitter facebook