Helpdesk
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 164 resultaten.

Leraar-test. Wat is jouw stijl?

povoPedagogisch klimaatPestenToon nog 1 tags

Jij bent als leraar uniek. Ook in je stijl van lesgeven en omgang met leerlingen. Wat is jouw stijl? Doe de test.

Week Tegen Pesten

povomboPestenToon nog 1 tags

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. Ieder jaar in september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten.

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school

povoPestenVertrouwenswerkToon nog 1 tags

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aan…

Voorkom pesten en werk aan een sociale veilige groep

povoCalamiteitenPedagogisch klimaatPestenToon nog 2 tags

Excuses voor niet gemaakt huiswerk. Nét een vervelend grapje over de buurman. Spullen van elkaar afpakken… ‘Klein gedoe’ dat de les ophoudt. In de the…

Ongewenst bezoek in en rond de school

povomboAgressief gedragCalamiteitenToon nog 2 tags

Wat als mensen zich in of rond de school ophouden op een manier die sociaal ongewenst of zelfs onaanvaardbaar is? Wat kun je als schoolleider dan doen?

Groepsdynamica in de klas

povoPedagogisch klimaatPestenToon nog 1 tags

Vanuit het perspectief van de leraar zetten we uiteen hoe je de groepsdynamica in de klas kunt sturen en de groepsvorming een positieve wending geeft.

Het anti-pestprotocol

povoPedagogisch klimaatPestenVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Veel scholen hebben een anti-pestprotocol waarin staat hoe de school pesten voorkomt en pestgedrag signaleert en aanpakt. Lees hier wat het belang is van het hebben van een anti-pestprotocol en wat in een het protocol vermeld staat.

Wetgeving actief burgerschap en sociale cohesie

povoBurgerschapsvorming

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. De overheid laat het aan de scholen zelf over hoe ze daaraan invulling geven.

Lessuggesties bij maatschappelijke onrust

povoCalamiteitenSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Maatschappelijke onrust komt mee de school in.  Om die onrust met leerlingen te bespreken, hebben diverse organisaties lesmateriaal ontwikkeld. Deze materialen hebben betrekking op een specifieke gebeurtenis. Met een vertaalslag zijn ze breder inzetbaar.

Handleiding ‘Je hebt makkelijk praten’

povoBurgerschapsvormingSeksuele diversiteitSpanning en discussie in de klasToon nog 2 tags

Deze handleiding helpt leraren bij het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas.

Radicalisering: hoe ga je het gesprek aan in de klas?

vomboRadicaliseringSpanning en discussie in de klasToon nog 1 tags

Het is soms lastig om maatschappelijk gevoelige thema’s in de klas te bespreken. Dit artikel is bedoeld voor leraren die het gevoel hebben dat ze onvo…

Quickscan pestbeleid

povoPestenVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Met deze door Pestweb/School & Veiligheid ontwikkelde quickscan kun je checken wat er al gedaan is op het gebied van pesten. De scan bestaat uit een k…

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met de helpdesk.

Naar de helpdesk

Creëer een sociaal veilige sfeer op school