Adviespunt
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 27 resultaten.
Je hebt gefilterd op: vo Pedagogisch klimaat

Veiligheid bij buitenschoolse activiteiten (vo)

voPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleid

Buitenschoolse activiteiten brengen risico’s met zich mee. In dit artikel lees je wat scholen in het voortgezet onderwijs kunnen doen om buitenschoolse activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hoe voorkom je bijvoorbeeld ongewenst gedrag van leerlingen en begeleiders?

Meldcode en Meldplicht

povomboPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingVeiligheidsbeleidToon nog 3 tags

Wat is het verschil tussen de Meldcode en de Meldplicht? Wanneer geldt de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en wanneer de Meldplicht bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik in het onderwijs? Wij lichten het toe. Ook kun je onze folder downloaden met duidelijke uitleg, met een versie voor het po en een versie voor het vo/mbo.

Sanctieladder personeel

vomboAgressief gedragPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

De sanctieladder voor personeel is een hulpmiddel voor schoolleiders voor het ontwikkelen van gericht sanctiebeleid voor medewerkers.

Klachtrecht in de schoolgids

povoPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Scholen zijn verplicht een paragraaf op te nemen in de schoolgids over de klachtenregeling. Deze voorbeeldparagraaf kunt daarvoor gebruiken en desgewenst aanpassen.

Model gedragscode schoolmedewerkers

povomboPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingSociale mediaVeiligheidsbeleidToon nog 4 tags

Deze Modelgedragscode voor schoolmedewerkers is een hulpmiddel voor scholen om een eigen gedragscode op te stellen. Het biedt richtlijnen voor gewenst gedrag van personeel.

Klachten over schoolmedewerkers

povomboPedagogisch klimaatSeksuele grensoverschrijdingVertrouwenswerkToon nog 3 tags

Hoe draag je zorg voor medewerkers tegen wie een klacht is gericht? Dit artikel biedt handreikingen voor schoolleiders, bestuurders en vertrouwenspersonen.

Voorkom pesten en werk aan een sociale veilige groep

povoCalamiteitenPedagogisch klimaatPestenToon nog 2 tags

Excuses voor niet gemaakt huiswerk. Nét een vervelend grapje over de buurman. Spullen van elkaar afpakken… ‘Klein gedoe’ dat de les ophoudt. In de the…

Groepsdynamica in de klas

povoPedagogisch klimaatPestenToon nog 1 tags

Vanuit het perspectief van de leraar zetten we uiteen hoe je de groepsdynamica in de klas kunt sturen en de groepsvorming een positieve wending geeft.

Het anti-pestprotocol

povoPedagogisch klimaatPestenVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Veel scholen hebben een anti-pestprotocol waarin staat hoe de school pesten voorkomt en pestgedrag signaleert en aanpakt. Lees hier wat het belang is van het hebben van een anti-pestprotocol en wat in een het protocol vermeld staat.

Werken aan seksuele integriteit bij leerlingen, hoe doe je dat?

voOmgaan met seksualiteitPedagogisch klimaat

Dit is een praktijkverhaal over een leraar die durft te kijken naar zijn eigen gedrag, waardoor hij zijn leerlingen de kans geeft iets te leren: integer omgaan met seksualiteit. Het is ook het verhaal van een vervelende meme op Instagram, met een positieve afloop, opgetekend door School & Veiligheid. 

Sociale veiligheid in ‘100 dagen voor de klas’

voPedagogisch klimaatPestenSeksuele diversiteitToon nog 1 tags

In de docuserie ‘100 dagen voor de klas’ komen duidelijke voorbeelden voorbij van schoolsituaties waarin sociale veiligheid een rol speelt. Zou je zel…

'Hand erop' - Handen schudden verplicht of niet?

povomboPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Hoe gaat een onderwijsinstelling om met een moslimdocente die weigert om mannelijke collega’s en studenten een hand te geven of met een vader die een vrouwelijke docent niet met een hand begroet? In dit artikel vind je antwoord op deze vragen.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met ons Adviespunt.

Naar Adviespunt School & Veiligheid

Creëer een sociaal veilige sfeer op school