Let op: Vanwege de zomervakantie is het Adviespunt gesloten op vanaf 19 juli 16.00 uur tot en met 18 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus om 09.00 uur zijn wij weer bereikbaar.
In geval van een calamiteit zijn de adviseurs van het calamiteitenteam 24/7 bereikbaar.

Adviespunt

Hoe doe je dat: werken aan seksuele integriteit op school? Regelmatig is School & Veiligheid betrokken bij artikelen in o.a. onderwijsvakbladen die interessante praktijkverhalen over deze thematiek in beeld brengen. Hieronder staan ze bij elkaar.

Deze mooie verhalen laten zien hoe scholen en schoolmedewerkers – vaak met vallen en opstaan – hun best doen om een schoolcultuur en een curriculum te creëren die een veilig en seksueel integer klimaat bevorderen. Zodat leerlingen en studenten ruimte hebben om te leren en een respectvolle houding meekrijgen ten opzichte van zichzelf en elkaar.


‘Aan een open cultuur moet je blijven werken’

Gymnasium Novum bouwt aan seksuele integriteit

Van Twaalf tot Achttien, juni 2022 | Gymnasium Novum in Voorburg bouwt al jaren aan een seksueel integere cultuur. Het onderwerp leeft en komt in lessen, teamvergaderingen, activiteiten én spontaan aan de orde. “Maar je bent nooit klaar”, zegt Richard Hermsen, docent en coördinator Gezonde School. “Zo’n cultuur is een zaak van lange adem.” Emily van Driel, medewerker Adviespunt van School & Veiligheid geeft commentaar en tips bij dit verhaal.

Lees dit artikel op de website van Van Twaalf tot Achttien


Een kijkje in de klas op de lerarenopleiding

bij lessen over seksualiteit en relaties

‘Seksuele vorming en integriteit op de lerarenopleiding’, mei 2022 | School & Veiligheid en Rutgers werken samen aan het toerusten van lerarenopleiders op het gebied van relationele en seksuele vorming. Bente van Gameren en Daan van Engelen mochten aanwezig zijn bij drie lessen over relaties en seksualiteit aan de lerarenopleiding en beschreven dit in de nieuwbrief voor lerarenopleiders.

Lees het artikel dat zij schreven voor de nieuwsbrief van dit project


Hart voor relaties en seksualiteit

Einstein Lyceum besteedt structureel aandacht aan een universeel thema

VO-magazine, april 2022 | Het thema relaties en seksualiteit hoort niet alleen thuis bij vakken als biologie of maatschappijleer, maar in de hele school, vindt het Einstein Lyceum in Hoogvliet. De school besteedt structurele aandacht aan sociale veiligheid. ‘We willen dat je hier jezelf kunt zijn. De aanpak van Gezonde School is een van de manieren waarop de school hieraan werkt. School & veiligheid is actief betrokken bij deze aanpak.

Lees dit artikel vanaf pagina 16 (pdf)


Podcast tweeluik Relaties & Seksualiteit

Gesprekken met scholen, ouders en School & Veiligheid

Gezonde School, februari 2022 | De podcastserie van Gezonde School stelt de vraag: ‘Wat kunnen onderwijsprofessionals het beste voor hun leerlingen doen op het gebied van relaties & seksualiteit?’ Pedagogen van School & Veiligheid beantwoorden deze vraag: Martje Heerkens vertelt over de term ‘seksuele integriteit’ en Belle Barbé over seksuele opvoeding op school. Ook leraren en ouders van het ROER College en de Montessori Sterrenschool komen aan het woord.

Ga naar deze podcasts via dit artikel van School & Veiligheid


“Juist hier moet ruimte zijn voor verschil”

Diversiteit op het christelijk vo

Van Twaalf tot Achttien, januari 2022 | Genderdiversiteit en seksuele diversiteit zijn aandacht vragende thema’s binnen het voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen beseffen dat ze er ‘iets’ mee moeten en gaan op zoek naar materialen en methodieken. Christelijke scholen kunnen daarbij een beroep doen op ‘Stil Verdriet’, een project van Theater AanZ, Stichting School & Veiligheid en Homo in de Klas. Het Christelijk Lyceum Veenendaal is een van de scholen die ermee aan de slag is gegaan. “Het past niet binnen de christelijke waarden om iemand uit te sluiten.”

Lees dit artikel op de website van Van Twaalf tot Achttien


Maak het normaal

Seksuele diversiteit op de basisschool

Tangram Magazine, december 2021 – 2022 | Een positieve schoolcultuur waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen, niet alleen ongeacht hun afkomst of politieke gezindheid, maar ook wat betreft hun seksuele gerichtheid en genderidentiteit. De aangescherpte wet burgerschapsonderwijs is er duidelijk over. Maar hoe geef je deze uitbreiding vorm, en moet dat echt al in het PO?

Lees dit artikel vanaf pagina 35 (pdf)


Aandacht en betrokkenheid. Lhbti op het mbo

Hoe je nu met medestudenten omgaat, bepaalt mede hoe je straks functioneert in de samenleving

Vakblad Profiel, november 2021 | Lhbti-studenten in het mbo zijn drie keer vaker slachtoffer van vandalisme, geweld, pesten en bedreiging dan hun medestudenten. Onacceptabel, als het aan MBO Amersfoort ligt. Hun team diversiteit ondersteunt, denkt mee, organiseert en biedt praktische handvatten om de school zo inclusief mogelijk te houden. ‘Ons doel is om mensen verder te helpen. De bottomline is dat alle leerlingen een diploma halen, maar dat kan alleen in een veilige omgeving.’

Lees dit artikel (pdf)


Lerarenopleider en leraar aan het woord

Twee interviews voor het project ‘Gezonde relaties en seksualiteit in lerarenopleidingen en pabo’

Nieuwsbrief ‘Seksuele vorming en integriteit op de lerarenopleiding’, mei 2021 | Lotte Lathouwers werkt ruim negen jaar op de Fontys Lerarenopleiding Sittard. Ze houdt zich bezig met onderwijskunde en geeft onder meer de module sociale veiligheid. Bente van Gameren praat met haar over hoe seksualiteit en sociale veiligheid een plek krijgen in haar lerarenopleiding.

Lees het interview met lerarenopleider Lotte

Nieuwsbrief ‘Seksuele vorming en integriteit op de pabo’, mei 2021 | Irene Timmermans werkt als leraar op een Integraal Kindcentrum in Amsterdam West. Daarvoor deed zij de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs en de Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken in Utrecht. Elsemiek Schepers sprak met haar over haar ervaringen in de praktijk met situaties rondom seksualiteit, relaties en sociale veiligheid, en hoe zij terugkijkt op de aandacht voor dit thema in de lerarenopleiding.

Lees het interview met leraar Irene

Wij zijn Stichting School & Veiligheid. Wij ondersteunen scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door:

Creëer een sociaal veilige sfeer op school

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en ontvang iedere maand actuele informatie
over sociale veiligheid op school.