Omgaan met klachten op school

Zorg ervoor dat op uw school ouders, leerlingen en personeel makkelijk informatie kunnen vinden over hoe ze een klacht kunnen indienen, bij wie ze dat kunnen doen, wat de procedure is en bij welke klachtencommissie de school is aangesloten.
Een klacht afhandelen op schoolniveau heeft de voorkeur boven het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, omdat dan de verhoudingen tussen beide partijen meestal voorgoed zijn verstoord.
Probeer klachten altijd eerst op schoolniveau op te lossen. Klachtencommissies gaan dit altijd na. Sommigen nemen de klacht pas in behandeling als eerst de interne schoolprocedure is bewandeld.
Zorg bij het informeren van ouders en andere partijen dat u altijd zorgvuldig handelt. Spreek zoveel mogelijk in algemene termen over de inhoud van een klacht en noem geen details. Houd rekening houdt met de privacy van betrokkenen en noem bij voorkeur geen namen. Informeer betrokkenen over het feit dat u informatie gaat vertrekken en over de wijze waarop u dat doet.
Rehabilitatie bij onterechte klachten komt in nauw overleg met het bevoegd gezag tot stand. Brieven worden bijvoorbeeld altijd ter goedkeuring voorgelegd.