Adviespunt
Winkelwagen
Zoek Overzicht
  • Selecteer een Thema
  • Selecteer een Doelgroep
  • Selecteer een Soort
Toont: 163 resultaten.

Handreiking preventie en omgang schoolaanslagen

vomboAgressief gedragCalamiteitenToon nog 1 tags

Regioplan en Hogeschool Windesheim hebben in opdracht van het ministerie van OCW een Handreiking schietincidenten ontwikkeld. Doel van deze handreiking is schoolbesturen, directies en onderwijspersoneel te informeren over het verschijnsel ‘schoolaanslag’.

Sanctieladder leerlingen

vomboAgressief gedragPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 2 tags

Duidelijk én consequent optreden bij ongewenst gedrag zorgt ervoor dat ongewenst gedrag op school minder kans krijgt. Je maakt als schoolleiding duidelijk welk gedrag je wel en niet accepteert op school. Deze sanctieladder is een hulpmiddel voor het ontwikkelen van gericht sanctiebeleid op schoolniveau.

Gedragsregels in het onderwijs

povoPedagogisch klimaatVeiligheidsbeleidToon nog 1 tags

Wat zijn goede gedragsregels voor jouw school? Waar moeten ze aan voldoen? Hoe kun je ze samen opstellen? In dit artikel vind je de belangrijkste punten waar je aan kunt denken als je bezig bent met de gedragsregels voor je school.

Fysiek ingrijpen naar leerlingen

povomboAgressief gedragToon nog 1 tags

Opstandig en agressief gedrag kan tot gevaarlijke situaties in de klas leiden. Soms is het noodzakelijk om direct als leraar in te grijpen. Wanneer mag een leraar fysiek ingrijpen? Welke wettelijke kaders zijn er en wanneer kan er sprake zijn van een strafbaar feit?

Communicatie na seksueel grensoverschrijdend gedrag leerlingen

povomboSeksuele grensoverschrijdingToon nog 1 tags

Communicatie is belangrijk. Dat geldt zeker ook bij incidenten rondom seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij leerlingen onderling. Het vertrouwen v…

Voorbeeldtaken aanspreekpunt pesten

povoPesten

Op deze pagina vind je een overzicht van de voorbeeldtaken die bij het aanspreekpunt pesten zouden kunnen worden belegd.

'Seks op school'- visiedocument

povomboOmgaan met seksualiteitToon nog 1 tags

School & Veiligheid wil met dit boekje leraren en schoolleiders in het po, vo en mbo inspireren en motiveren om samen blijvend te werken aan seksuele integriteit op school. Want een veilig en integer schoolklimaat ontstaat niet vanzelf.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met ons Adviespunt.

Naar Adviespunt School & Veiligheid

Creëer een sociaal veilige sfeer op school